Bas Heijne’s Fake News

Bas Heijne’s Fake News

stanvanhoucke.blogspot.com · by stan · April 7, 2018

Een lezer van mijn weblog mailde mij een fragment uit het amusementsprogramma van Jeroen Pauw, dat handelde over de aanslagen van 11 september 2001. Volgens de officiële lezing is hier sprake geweest van een complot van negentien Arabieren onder aanvoering van Osama bin Laden, die overigens nooit door de FBI — vanwege juist deze aanslagen — op de lijst van de meest gezochte boeven werd geplaatst. De andere groep complotdenkers kreeg bij Pauw de kans om te vertellen dat het officiële verhaal niet klopt.
Welnu, in de uitzending van Pauw vertelde een mij verder onbekende Nederlandse meneer met grote stelligheid:
Twee mensen kunnen een geheimpje bewaren. Als je tien mensen hebt, wordt het al wat lastiger. Denk je nou echt dat hier… 500 acteurs zijn ingehuurd? Dat kan toch niet? Dan had allang iemand opgestaan, die had gezegd…
de rest van zijn woorden waren niet meer verstaanbaar. In elk geval was de strekking van zijn verhaal dat er a. geen geheimen kunnen bestaan zodra het een grotere groep geheime dienstmensen betreft, en dat daarom b. de officiële complottheorie de enige juiste moet zijn. Maar dit is aperte nonsens. Hoe is het anders te verklaren dat bijvoorbeeld de mainstream-opiniemaker Bas Heijne, twee weken geleden nog met grote stelligheid kon beweren:
Er is een berg aan bewijs van Russische pogingen tot inmenging en provocatie in westerse democratieën – sorry, Sadet Karabulut, concreter dan een dubbele moordaanslag met gifgas op Brits grondgebied wordt het niet,
terwijl de voltallige Nederlandse mainstream-pers hem nu absoluut niet ter verantwoording roept nadat zelfs de BBC gisteren berichtte dat
Source of nerve agent ‘not identified’
Het enige antwoord hierop is dat vele honderden mainstream-journalisten in Nederland het georchestreerde mediacomplot tegen Rusland moeiteloos geheim kunnen houden. Niemand van hen zal nu opstaan om te vertellen dat er inderdaad sprake is van een complot, en dat P.C. Hooftprijs-winnaar Heijne een intellectueel corrupte journalist is. Niemand van hen durft de officiële lezing van de macht ter discussie te stellen, want dat zou het einde van zijn of haar zo gekoesterde carrière betekenen. Het feit dat de man in het programma van Pauw ook niet wist dat er wel degelijk ‘allang’ Amerikaanse deskundigen zijn opgestaan om de officiële lezing aan te vechten, demonstreert tevens dat hij volstrekt ongeïnformeerd is. En dit getuigt nu weer van hoe omvangrijk de journalistieke corruptie in ons prachtland is.
Nu de echte vraag: waarom krijgen bij de Nederlandse televisie zoveel praatjesmakers onweersproken de volle ruimte?

stanvanhoucke.blogspot.com · by stan · April 7, 2018

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: