Onze Totalitaire Democratie

Onze Totalitaire Democratie

stanvanhoucke.blogspot.com · by stan · April 15, 2018

De macht heeft van de recente agressie-aanval op Syrië, een oorlogsmisdaad volgens de normen van de Neurenberger Processen, een aantal belangrijke lessen geleerd.

1. de voorbereidingen van een illegale agressieoorlog moeten geen maanden duren, zoals ten tijde van de shock and awe-terreur tegen Irak, maar hooguit een week, want anders kan zich een anti-oorlogsbeweging ontwikkelen.
2. de aanval moet met slechts enkele landen worden uitgevoerd. De VS natuurlijk voorop, geassisteerd door het liefst twee voormalige koloniale machten die eeuwenlange ervaring met grootscheeps terreur hebben, dus het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, want dan kunnen er onderling geen discussies ontstaan over de legitimiteit van het geweld.
3. de mainstream-media moeten niet gedwongen worden aandacht te besteden aan de publieke opinie, en moeten dus meteen aan boord worden gehaald. Bovendien moeten de betrokken parlementen niet geraadpleegd worden, ook al is dit in geval van oorlogshandelingen verplicht, want dan wordt dit democratisch beslist en dat is zeker niet de bedoeling.
4. geen aandacht besteden aan het gebrek aan logica van de mainstream-media. Voorbeeld: wanneer de toonaangevende New York Times beweert dat de ‘U.S. Attacks Syria in Retaliatory Strike’ is en vervolgens met evenveel stelligheid stelt dat er slechts sprake is van ‘Suspected Chemical Weapons Attack’ dan moet voorkomen worden dat deze tegenstrijdigheid onderwerp van discussie wordt. Men kan immers niet iets ‘vergelden’ wanneer niet onomstotelijk is komen vast te staan wie de dader is. 
5. een rechtstaat die claimt ook nog eens een democratie te zijn, kan vanzelfsprekend niet zonder onweerlegbaar bewijs een soevereine staat aanvallen. Maar nu is juist bewezen dat dit wel kan.
6. de volgende stap is het geleidelijk aan afschaffen van het bewijsrecht in eigen land, zodat dissidenten kunnen worden opgepakt zonder rechtsgeldig bewijs.
7. gezien de lethargie van het publiek, kan de macht het internationaal recht verder schenden, en zelfs afschaffen. Nu al is de VN en haar handvest buitenspel gezet, en het oorlogsrecht.
8. de mainstream-media zijn zo slecht geïnformeerd en zo weinig geïnteresseerd in feiten dat bijvoorbeeld de NOS in al haar onnozelheid moeiteloos kon berichten dat het
de tweede keer [is] dat Trump opdracht geeft tot een aanval op Syrië. Hij liet vorig jaar al een vergeldingsaanval uitvoeren vanwege het gebruik van chemische wapens door het regime van Assad. Toen liet Trump 59 raketten afvuren op een Syrische luchtmachtbasis in de provincie Homs, die was gebruikt bij de zenuwgasaanval waarbij tientallen mensen stierven,
terwijl de NOS daarbij angstvallig verzwijgt dat

allegations of chemical weapons use are routinely made against the Syrian government, and while, through repetition, have been transfigured into received truths, have all proved to be unverified. 
Jim Mattis acknowledged this at a February 2 (2018) news conference.
Q: Just make sure I heard you correctly, you’re saying you think it’s likely they have used it and you’re looking for the evidence? Is that what you said?
SEC. MATTIS: We do not have evidence of it… we’re looking for evidence of it….
Q: So the likelihood was not what your — you’re not characterizing it as a likelihood? I thought I used — you used that word; I guess I misunderstood you.
SEC. MATTIS: Well, there’s certainly groups that say they’ve used it. And so they think there’s a likelihood, so we’re looking for the evidence. 
Q: So there’s credible evidence out there that both sarin and chlorine —
SEC. MATTIS: No, I have not got the evidence, not specifically. I don’t have the evidence.
https://www.investigaction.net/en/eight-reasons-why-the-latest-syria-chemical-weapons-attack-allegations-are-almost-certainly-complete-nonsense/

9. gezien het gegeven dat de westerse mainstream-media niet geïnteresseerd zijn in feiten, maar in meningen, in opinies, maar niet in bewijzen, leeft de westerling in een virtuele werkelijkheid, waarin hem en haar van alles kan worden wijsgemaakt, zonder dat zij de absurditeit en gebrek aan logica kunnen zien. Met andere woorden: de macht kan zich in een democratische rechtsstaat van alles permitteren. Kortom: wij leven in een totalitair systeem.
10. Welcome in Paradise. Big Brother is Watching You.

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: