Trouw zijn aan jezelf..!

Trouw zijn aan jezelf..!

23-04-18 02:24:00,


x
x
Trouw zijn aan jezelf!

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Het ons getoonde wereldtheater, waarin een schaakspel wordt opgevoerd van de in verschillende gedaanten kunstmatig geschapen goeden (witte partij) tegen de in verschillende gedaanten kunstmatig geschapen kwaden (zwarte partij), wordt steeds grimmiger. De oorspronkelijk zuivere regels van het schaakspel, gebaseerd op respect voor de tegenpartij, zijn al lang overboord gegooid. Dat was in de tijd van de Middeleeuwen, waar nogal eens op wordt neergekeken als zijnde een barbaarse periode in de Europese cultuur, nogal anders. In die tijd was er een bepaald moreel besef, zelfs in het strijden met een vijand.

Deze periode wordt ook wel aangeduid als de tijd van de Hoofse Cultuur. Hoofs heeft de betekenis van hoffelijkheid, eerbied en respect voor de ander. Een citaat uit een artikel hierover (HIER)

Wat is hoofsheid?
Wat was hoofsheid nu precies? Zoals gezegd verwees het vooral naar een bepaald gedrag en de bijbehorende mentaliteit. Het betekende dat je jezelf fatsoenlijk en toeschietelijk opstelde jegens anderen en je best deed om onderlinge wrijving te vermijden. Vandaag de dag vinden we deze bedoeling nog steeds terug in het woord ‘hoffelijkheid’.

Hoofs was het om rekening te houden met de gevoelens van anderen en zowel fysieke als mentale zelfbeheersing op te brengen. Lichamelijke behoeftes en driften dienden te worden onderdrukt in plaats van uitgeleefd op een ander.
Ook psychische onhebbelijkheden als liegen, opscheppen, een vermeende superioriteit uitstralen of anderen kleineren moest men in de hand zien te houden. De bedoeling was bovenal een ander in zijn of haar waarde te laten en niet te schofferen.”

Daar valt in onze moderne tijd van bewustwording van psychisch/emotionele ontwikkelingen wel iets aan toe te voegen. De transformatie van onbewuste instinctieve drijfveren en een toenemend bewustzijn van de innerlijke onderdrukkingsmechanismen ervan, dragen bij aan zelfkennis en de positieve uitwerking daarvan in het uiterlijk gedrag. De onderdrukking van dierlijke instincten door het rigide toepassen van uiterlijk opgelegde gedragscodes past niet meer in onze geïndividualiseerde tijd.

Want dit is immers de basis geworden voor de uitermate bevoogdende werking van staatsautoriteiten, die dit middels rigide wet- en regelgevingen aan ons meenden op te kunnen leggen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: