Ian Buruma’s Verwarring over het Joods Zijn

stanvanhoucke.blogspot.com · by stan · April 30, 2018

Jood (hoofdletter?)
Vraag
Is de juiste spelling Jood of jood?
Antwoord
Als ‘iemand met het joodse geloof’ bedoeld wordt, schrijven we jood. Gaat het om ‘iemand van het Joodse volk’, dan schrijven we Jood.
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1606/

Mijn oude vriend Ian Buruma beweert in NRC Handelsblad van 26 april 2018 het volgende:

De gelaarsde leiders waren geobsedeerd met het idee van nationaal verval, en beloofden hier met theatraal vertoon van mannelijkheid paal en perk aan te stellen. Hitler schetste het ideaal bondig in zijn beschrijving van de Hitlerjugend: Snel als windhonden, taai als leer, hard als Kruppstaal.
Het was toen gebruikelijk in die kringen om Joden te zien als een gevaarlijke macht die door heimelijke manipulatie de gezondheid van de volksgemeenschap zou ondermijnen om de wereld te domineren. Hier en daar steekt deze vorm van paranoia weer de kop op, meestal in de vorm van hetzerij tegen de Amerikaanse financier George Soros.
Hier doet zich iets wonderlijks voor. Joden, met een hoofdletter, vormen een apart volk dat in Israel woont, joden, met een kleine letter, zijn mensen die het joodse geloof aanhangen, net zoals er christenen en islamieten zijn. Christenen en islamieten vormen geen volk, maar kunnen tot elk volk op aarde behoren. Zo ook de joden, met kleine letter. Zo zijn er joodse Nederlanders, net als christelijke en islamitische Nederlanders. Er bestaan zelfs joodse Chinezen, die er, inderdaad, Chinees uitzien, zoals er ook zwarte joden en zwarte islamieten bestaan, evenals zwarte christenen. Tekenend voor Buruma’s verwardheid is tevens dat hij de wegens handel met voorkennis veroordeelde beursspeculant George Soros als jood opvoert, terwijl deze man expliciet heeft verklaard dat hij niet in God gelooft, dus ook niet in een joodse God.
Welnu, door joden met een hoofdletter te schrijven geeft Ian Buruma aan dat we hier te maken hebben met een volk dat onder andere volkeren leeft. Met andere woorden: het is niet het geloof dat iemand tot jood maakt, maar kennelijk iets anders. Wat zou dit kunnen zijn? De zionisten gaan er, net als de nazi’s, vanuit dat het joodszijn in het bloed verankerd zit. Als ik het nu allemaal goed begrijp, denkt ook Ian Buruma dit. Waarom?
Een joodse Chinees.
Een groep joodse Ethiopiërs. 
Niet alleen Ian Buruma is verward over het joodszijn, maar ook witte Joden in Israel zijn verward, zij gedragen zich racistisch tegenover zwarte Joods-Israeli’s. 
Violent clashes between Ethiopian Jews and Israeli police broke out in May 2015. Here’s a look at what sparked the massive protest.

https://www.youtube.com/watch?v=2vFdbLosvc8

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: