Activiteiten ter herdenking van ‘zeventig jaar Nakba’ – The Rights Forum

Activiteiten ter herdenking van ‘zeventig jaar Nakba’ – The Rights Forum

09-05-18 04:16:00,

Nieuws

12, 15, 17 en 23 mei

Nakba Mars van Terugkeer

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

12, 15, 17 en 23 mei / Activiteiten ter herdenking van ‘zeventig jaar Nakba’

Ter herdenking van ‘zeventig jaar Nakba’ organiseert The Rights Forum samen met Aidoun, gate48 en Palestine Link op 15, 17 en 23 mei vertoningen van de film ‘Mohammad en Jafar’, met na afloop een gesprek met regisseur Marcel Goedhart en een Palestijnse vluchteling. Op 12 mei organiseert ‘Rotterdam voor Gaza’ een herdenkingsprogramma in Rotterdam.

Beeld uit de film ‘Mohammad en Jafar’ van regisseur Marcel Goedhart.  

Op verschillende manieren wordt dit jaar stilgestaan bij de Nakba (‘Catastrofe’), de verdrijving van 750 duizend Palestijnen door zionistische milities en Israëlische troepen tussen eind 1947 en begin 1949. Bijna tweederde van de Palestijnse bevolking werd in die korte periode vluchteling en de Palestijnse samenleving werd volledig ontwricht. Om de terugkeer van de vluchtelingen te beletten werden meer dan vierhonderd dorpen vernietigd. Ondanks hun recht op terugkeer en op compensatie van hun gestolen en vernietigde eigendommen, staan de vluchtelingen en hun nakomelingen zeventig jaar na dato nog altijd met lege handen.

Zaterdag 12 mei: herdenking en activiteiten in Rotterdam

In Rotterdam organiseert ‘Rotterdam voor Gaza’, een brede coalitie van organisaties en politieke partijen, een uitgebreid herdenkings- en activiteitenprogramma. Het programma begint om 10.30 uur bij het oorlogsmonument ‘Ongebroken verzet’ aan het Kruisplein met een jongerenmars, waarmee jongeren hun solidariteit betonen met de ‘Grote Mars van Terugkeer’ in Gaza.

’s Middags vinden er op drie dicht bij elkaar gelegen locaties in de stad activiteiten plaats (cultuur, lezingen, presentaties, debat): een podium op het Grotekerkplein, Gebouw De Heuvel en Citykerk Het Steiger. Onder de sprekers zijn twee bestuursleden van The Rights Forum: Jaap Doek en Henri Veldhuis. Om 18.00 uur wordt het programma afgesloten in Gebouw De Heuvel.

Meer informatie: zie voor het gedetailleerde programma de websites van Rotterdam voor Gaza en 70 jaar Nakba.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: