Guus Valk van NRC Handelsblad

stanvanhoucke.blogspot.com · by stan · May 9, 2018
Guus Valk, NRC’s voormalige pro-Israel correspondent in de zogeheten Joodse staat, werpt in zijn krant vandaag de volgende vraag op:

Waarom stapt Trump uit het Iran-akkoord?

Valk schrijft:
Volgens Trump houdt Iran zich niet aan de afspraken uit het akkoord. ‘We hebben sluitend bewijs dat de belofte van Iran een leugen was.’ Trump gaf geen details, maar verwees naar een presentatie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, vorige week. Netanyahu, fel tegenstander van het akkoord, beschuldigde Iran ervan het atoomprogramma heimelijk voort te zetten. Hoe dun het bewijs volgens de rest van de internationale gemeenschap ook was, Trump greep het aan om het akkoord op te blazen. Israël en de VS trekken samen op.
En meldt voorts:
Toen Trump hun presidentskandidaat werd, toonde hij evenwel weinig interesse in Iran. Hij had kritiek op het akkoord, maar zei er altijd bij dat hij het moest naleven.
Dit maakt de zaak nog raadselachtiger voor hem, nu hij NRC’s correspondent in de VS is. Maar goddank voor deze mainstream-journalist heeft hij het volgende antwoord verzonnen op het mysterie:
De stap is Trump ingegeven door twee factoren: een externe (zijn adviseurs) en een interne (zijn anti-Obama-instincten).
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/08/waarom-doet-trump-diten-11-andere-vragen-over-de-iran-deal-a1602349
Voor u en ik is dit natuurlijk geen antwoord. Misschien is deze ‘stap’ wel een aanleiding, het kan evenwel natuurlijk nooit de oorzaak van Trump’s ommezwaai zijn. Waar het hier om draait is de vraag: waarom Trump, die geen nieuwe oorlogen wilde, zulke oorlogszuchtige neoconservatieve adviseurs heeft gekozen, en waarom juist die adviseurs sterk onder invloed staan van de rijke joodse zionistische lobby in de VS. Maar als pro-Israel letterknecht kan Guus Valk dit natuurlijk nooit melden, en dus krijgt het NRC-publiek geen inzicht in de machtsverhoudingen in Washington. Op die manier verleent de mainstream-journalistiek openlijk steun aan een nieuwe oorlog.
Nooit zal Valk begrijpen dat hij een pion is in een veel grotere context:
The West has no intention of striking any lasting deal with Iran, as nuclear capabilities, even the acquirement of nuclear weapons by Iran was never truly an existential threat to Western nations or their regional partners. The West’s issue with Iran is its sovereignty and its ability to project its interests into spheres traditionally monopolized by the US and UK across the Middle East. Unless Iran plans on turning over its sovereignty and regional influence along with its right to develop and use nuclear technology, betrayal of any ‘nuclear deal’ is all but inevitable, as is the war that is to shortly follow,
zoals Tony Carlucci al op 14 juli 2015 schreef.
http://landdestroyer.blogspot.co.uk/2015/07/warning-nuclear-deal-with-iran-prelude.html
Meer over Valk’s werkwijze:

Nederlandstalige- geselecteerde- maar niet gepubliceerde artikelen:

[rss url=https://www.instapaper.com/folder/3512068/rss/6196606/hBBwhP0ZNQTzoQKPjMpBOlQ75o show_title=true show_links=ture show_summary=true show_author=true show_date=true recent=false]

%d bloggers liken dit: