China zoekt steun tegen Amerikaanse unilateralisme | Uitpers

China zoekt steun tegen Amerikaanse unilateralisme | Uitpers

14-05-18 08:03:00,

Trump in november 2017, in betere tijden, in China (foto wikimedia commons)

De VS probeert China in te perken. De twee landen komen op voor uiteenlopende geopolitieke visies. In Washington klinkt: ‘Make America great again’. Beijing predikt ‘ een gemeenschappelijke vreedzame toekomst voor de mensheid’. Wereldhandel en wereldpolitiek zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Dat schept kansen voor Beijing om het Amerikaanse geweld onschadelijk te maken.

China bedwingen

De regering Obama was met een Pivot to Asia, in feite de bedwinging van China, begonnen. Trump zet dit beleid verder, maar dan een stuk minder diplomatisch, om niet te zeggen agressief. Hij maakt een verkiezingsbelofte waar en luistert naar zijn voornaamste adviseurs en naar invloedrijke Amerikaanse strategen. Republikeinen en Democraten willen dat de VS de wereldleider blijft om de eigen economische belangen en de ‘westerse waarden’ te verdedigen, desnoods met militair ingrijpen. De VS moet voor hen de NAVO blijven aanvoeren en de Stille Oceaan beheersen. China is op dit vlak de meest geloofwaardige concurrent.

Een Amerikaans Offensief

De laatste weken volgen de aanvallen tegen China elkaar in hoog tempo op. Sensationele invoerbeperkingen, sancties voor de Chinese telecomreus ZTE, een ‘ontwerpkader’ van de VS voor de handelsbesprekingen met China dat neerkomt op een ultimatum: het lijken de openingssalvo’s van een volwaardige handelsoorlog. Voortgezette patrouilles in en om de Zuid-Chinese Zee, wetten die politieke contacten met Taiwan en de verkoop van hoogwaardige technologie voor onderzeeërs aan Taiwan mogelijk maken zouden zelfs tot militaire confrontaties kunnen leiden. Al langer wil de VS met Japan, Australië en India een front vormen. Er zijn sinds kort weer hardnekkige pogingen om een overleg tussen de vier, de Quadrilateral Security Dialogue (Quad) weer op gang te krijgen.

Chinees alternatief

Beijing plaatst tegenover de unipolaire kijk op de wereld van Washington een andere wereldvisie. China heeft het over ‘een gemeenschappelijke toekomst voor de mensheid’. Dat is een hedendaagse versie van wat het al decennialang aanprijst en in praktijk brengt voor de internationale betrekkingen: de Vijf Principes voor Vreedzame Co-existentie, met niet-inmenging als kernbegrip, en het streven naar een multipolaire wereld. Een belangrijke onderliggende gedachte van de Chinese buitenlandse politiek is dat economische betrekkingen die wederzijds voordeel opleveren een krachtige remedie zijn tegen oorlog. Vandaar het voorstel om nieuwe zijderoutes aan te leggen over land en over zee,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: