Q&A: Trumps beslissing om Jeruzalem te erkennen

Q&A: Trumps beslissing om Jeruzalem te erkennen

14-05-18 08:16:00,

Op 6 december 2017 maakte de Amerikaanse President Trump bekend dat hij Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël. De aankondiging maakte over heel de wereld afkeurende reacties los. 11.11.11-medewerker Willem Staes, die in Oost-Jeruzalem woonde en werkte, geeft antwoord op een aantal prangende vragen.

1. Wat is het probleem juist?

Israël annexeerde in 1967 Oost-Jeruzalem, een zware schending van het internationaal recht. Deze annexatie werd nooit erkend door de internationale gemeenschap. Als Trump nu de Israëlische soevereiniteit over heel Jeruzalem (inclusief Oost-Jeruzalem) erkent, legitimeert hij een illegale annexatie. Hij geeft hiermee ook de doodsteek aan de twee-statenoplossing, die onmogelijk te verkopen valt aan Palestijnen zonder een gedeelde hoofdstad in Jeruzalem.

Tegelijk valt op hoe Trump’s aankondiging uitblonk in onduidelijkheid en ambiguïteit. De Amerikaanse president had het over “Jeruzalem”, maar het is niet duidelijk of hij hiermee West- of Oost-Jeruzalem bedoelde (of allebei). Enerzijds verwees Trump expliciet naar de “Jerusalem Embassy Act” (1995) die spreekt over een “undivided” Jeruzalem, anderzijds stelde hij dat de VS “geen positie innemen over ‘final status issues’, waaronder de specifieke grenzen van de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem of een oplossing voor betwiste grenzen“.

Maar de aankondiging van Trump is hoe dan ook problematisch. Door niet expliciet te verduidelijken dat de VS elke Israëlische soevereiniteit over Oost-Jeruzalem afwijst, geeft hij impliciet groen licht voor de Israëlische annexatiedrang in de bezette Palestijnse gebieden. Die annexatiepolitiek werd de afgelopen jaren dramatisch opgevoerd en bereikte de afgelopen maanden een ongezien hoogtepunt. De Israëlische kolonistenbeweging (inclusief Premier Netanyahu) zal zich hoe dan ook gesterkt voelen en het annexatiebeleid nog versnellen.

Door geen expliciet onderscheid te maken tussen Oost- en West-Jeruzalem ondergraaft Trump bovendien VN-Veiligheidsraadresolutie 2334, die VN-lidstaten oproept om systematisch een onderscheid te maken tussen Israël en Israëlische nederzettingen in bezet gebied.

Bovendien: zelfs een “beperkte” erkenning van West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël (in afwezigheid van een vredesakkoord) is in strijd met de Oslo-akkoorden uit de jaren 1990, die stellen dat “it was understood that several issues were postponed to permanent status negotiations, including Jerusalem“. Dergelijke erkenning gaat eveneens in tegen verschillende VN-Veiligheidsraadresoluties (252, 267, 298, 476,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: