CAC en hebzucht | Uitpers

CAC en hebzucht | Uitpers

15-05-18 09:50:00,

Dankzij de gulle overheid: de luxesector floreert. (pixabay)

Ondernemingen vertroetelen is goed voor de ganse maatschappij, aldus een neoliberaal uitgangspunt. Als er veel winst wordt gemaakt, komt dat iedereen ten goede. Een uitgebreide studie van Oxfam over de CAC 40, dat zijn de grootste beursgenoteerde ondernemingen in Parijs, laat een ander beeld zien. Sinds 2009 gaat 67,5 % van de winsten uitsluitend naar de aandeelhouders.

De rest: 27,5 % naar investeringen 5 % naar het personeel.  Sinds 2009 zijn de lonen van de directieleden dubbel zo snel gestegen als de lonen van  het andere personeel in hun bedrijven. Bij de loonmassa moeten we ook de lonen van de directieleden tellen, en hun aandeel daarin is dus flink gestegen. Bovenop krijgen zij ook nog een flink pak aan delen, zodat ze er alle belang bij hebben een bedrijfspolitiek te voeren in het voordeel van de aandeelhouders – dus van zichzelf.

Men is dus beter aandeelhouder dan  loontrekkende. De voorbije tien jaar is het gemiddelde percentage van de winst dat in dividenden wordt uitgekeerd, met de helft gestegen. Dat is goed nieuws voor enkele sectoren, zoals die van de luxejachten en Louis Vuitton.

Met andere woorden, de politiek van de presidenten Nicolas Sarkozy en François Hollande om de ondernemingen te verwennen, is een geschenk voor de aandeelhouders. Officieel moest dat dienen om de investeringen op te drijven en schulden af te betalen, maar dat is dus niet gebeurd. De hebzucht van de aandeelhouders heeft voorrang. De actualiteit van  Karl Marx.

 » Lees verder