Mensenrechten en de ondermijning van de nationale soevereiniteit

Mensenrechten en de ondermijning van de nationale soevereiniteit

21-05-18 02:06:00,

Soile Lautsi kon tevreden zijn. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) had haar op 3 november 2009 een schadeloosstelling van 5.000 euro toegewezen. Nog grotere tevredenheid zal ze gehad hebben over het oordeel van het EHRM, dat christelijke kruizen in klaslokalen niet met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verenigbaar zijn, omdat ze ouders de vrijheid zouden ontnemen om hun kinderen naar hun overtuiging op te voeden. Jarenlang had de uit Finland stammende moeder voor Italiaanse rechtbanken tevergeefs tegen de crucifix in de klaslokalen van haar beide zonen geklaagd.

Italië bleef soeverein. De regering Berlusconi vroeg revisie van het oordeel aan. Reeds in maart 2011 werd het door de Grote Kamer van het Hof met een meerderheid van 15 tegen 2 stemmen weer opgeheven. De vraag of de massale protesten, ook ver buiten Italië, tot deze revisie leidden, laat ik voor nu even liggen. Feit is dat in Italië ook links tegen het oorspronkelijke oordeel van Straatsburg op de barricaden kwam. In Italië zijn namelijk ook atheïsten, agnosten en (ex-)communisten in staat tussen het kruis als geloofsbelijdenis en zijn symbolische betekenis voor de culturele traditie en identiteit van het land te onderscheiden. Men denke slechts aan de vroegere senaatsvoorzitter Marcello Pera, die samen met paus Benedictus XVI een boek schreef, waarin hij zich in roerende bewoordingen voor het bewaren van de in het christendom wortelende culturele identiteit van Europa uitspreekt, of aan de journaliste Oriana Fallaci, die zich in een van haar laatste artikels, een literaire vulkaanuitbarsting, met woorden van verering, genegenheid en vertwijfeling tot paus Benedictus XVI wendde, omdat ze culturele identiteit van Italië en zijn humaniteit door islamistisch radicalisme bedreigd zag.

Wellicht heeft de angst voor een blamage de rechters in Straatsburg ertoe bewogen het oorspronkelijke oordeel op te heffen? Want wat zou er gebeurd zijn als Italië zich er niet aan had gehouden? Wie had het oordeel gelding moeten verschaffen, tegen de wil van een volk in, dat volgens peilingen destijds met een meerderheid van 86 procent vóór het kruis koos? Begon de rechters soms te dagen dat het hele project van een los gezongen elite-Europa ter discussie stond? Liever het oorspronkelijke oordeel opofferen dan Europa delegitimeren, hebben de rechters misschien gedacht. Voor nu was de poging mislukt, om het op Europese bodem ontstane principe van de universele mensenrechten te gebruiken om juist dat christelijke erfgoed waarin het voor een groot deel wortelt uit de publieke ruimte te verdringen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: