Als betonnen woestijnen intelligent worden

Als betonnen woestijnen intelligent worden

24-05-18 07:30:00,

Als betonnen woestijnen intelligent worden. Slimme controle en de technologisering van de stad.

(Dit artikel is vertaald vanuit het Engels en werd gepubliceerd in het 13e en laatste nummer van het anarchistisch tijdschrift “Avalanche”. Alle edities van “Avalanche” staan online en zijn te lezen op https://avalanche.noblogs.org/. Vertaling: autonomen Den Haag. Foto: Nagaraju Hanchanahal, cc/flickr)

De manier waarop München de laatste jaren aan het veranderen is laat zijn sporen achter: met volle kracht worden de arme en onwensbare delen van de maatschappij de stad uitgejaagd door hoge huurprijzen, terwijl luxeappartementen blijven verrijzen, de ene na de andere. Het bereik van deze herstructurering gaat verder dan een enig bouwproject en de term gentrificatie duid maar op een bepaald aspect hiervan. Met de komst van meer rijke mensen breiden ook de constructie van industriële en economische instituten, de grote en capaciteiten van politie en justitie, en de mate van transport en telecommunicatie infrastructuren zich uit. Hoe dan ook verloopt de gemilitariseerde herstructurering van de metropool niet zonder slag of stoot: vandalisme en brandaanslagen op auto’s en bureaus van vastgoedbedrijven, bouwplaatsen en bouwbedrijven vinden steeds vaker plaats. Deze woede breidt zich ook verder uit dan de gebouwen van de rijken en treft ook weleens de veiligheidsbedrijven en politieauto’s die de rijken bewaken. Dit terwijl nieuwe hoogglanslak blinkt op de nieuwe façades, kranten aansporen de brandstichters te verklikken in ruil voor geld en de shovels oprukken naar de laatste nog niet ontwikkelde ruimte. De op hol geslagen Tech-industrie is steeds meer yuppen aan het rekruteren, terwijl ze de uitgeslotenen positioneert als een geïsoleerde en onbewust functionerende schakel van de stedelijke economie. In deze nieuwe machtsdynamiek en haar scenario moeten we duidelijk zijn wat voor mogelijkheden er voor ons overblijven om revolte te ontketenen. We moeten duidelijk zijn wie en/of wat moet worden aangevallen in het hier en nu, in plaats van enkel wat gokjes te wagen. Wat zijn de motoren die het herstructureringsproces van de stad en gentrificatie aandrijven? Dat is wat deze tekst probeert te bespreken.

Altijd hoger, sneller, beter…

… het kapitaal vereist altijd een permanente groei in winst. Daarom moet het kapitaal altijd haar manier van werken aanscherpen en toegang verkrijgen tot nieuwe markten. Tegelijkertijd moet de controle over mensen – de stress doordrongen mens,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: