Een kort gesprek met Noam Chomsky (mei 2018)

Een kort gesprek met Noam Chomsky (mei 2018)

29-05-18 02:04:00,

Noam Chomsky was zo vriendelijk om enige tijd vrij te maken van zijn buitengewoon drukke agenda om wat hij beschreef als “veel te korte” antwoorden te geven op de vragen van truthout.

(Door Dan Brook, Truthout | Interview 11 mei 2018, vertaling globalinfo.nl (zoekt dringend donateurs) foto cc/flickr Nuclear Age Peace Foundation)

Noam Chomsky is een buitengewoon invloedrijk persoon. Auteur van meer dan 100 boeken (naast heel veel artikelen, brieven, toespraken en interviews) die de afgelopen 60 jaar werden uitgebracht, is Chomsky ook goed ingevoerd in  cognitieve wetenschap, moderne taalkunde, filosofie, massamediale kritiek en politieke analyse – met name van het buitenlands beleid van de VS, het militair-industriële complex, kapitalisme en imperialisme. Chomsky is een verdediger van de vrijheid van meningsuiting en een van de meest geciteerde auteurs.

Chomsky was zo vriendelijk om enige tijd vrij te maken van zijn buitengewoon drukke agenda om wat hij beschreef als “veel te korte” antwoorden te geven op de vragen van truthout.

Dan Brook: coöperaties in handen van arbeiders(co-ops) lijken een kruising te vormen tussen kapitalisme en socialisme. Andere dergelijke hybride constructies kunnen coöperaties van consumenten zijn, non-profitorganisaties/niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en zelfs instellingen in handen van de staat.

Noam Chomsky: Niet alleen coöperaties, maar ook in eigendom van arbeiders en soms door arbeiders bestuurde bedrijven. Dit zijn volgens mij zeer belangrijke ontwikkelingen, die de kiemen kunnen zijn van een heel andere samenleving. Soms bereiken ze een aanzienlijke schaal, zoals het conglomeraat Mondragon in het Baskenland. Er is belangrijke literatuur over dit alles, met name het recente werk van Gar Alperovitz.

NGO’s en instellingen in handen van de staat zijn weer andere koek.

Indeling van ondernemingen onder classificaties als “kapitalistisch” of “socialistisch” (of hybriden) heeft geen duidelijke betekenis, omdat de benoemingen zo onnauwkeurig zijn en vaak zo losjes worden gebruikt. Neem ’s werelds grootste bedrijf, Apple. Het begon eind jaren ’70 met het produceren van verhandelbare computers,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: