Regel zelf je woning met je eigen wooncoöperatie – De Lange Mars Plus

Regel zelf je woning met je eigen wooncoöperatie – De Lange Mars Plus

30-05-18 09:34:00,

De markt van huurwoningen wordt steeds krapper, de huren rijzen de pan uit, wat kan je als huurder daartegen beginnen? De wooncoöperatie (niet te verwarren met corporatie) zou een oplossing kunnen zijn. Je regelt dan als huurder met een aantal gelijkgestemden zelf je zaakjes. Er zijn een aantal dingen waarmee je dan rekening moet houden.

In een coöperatie zijn de bewoners naast huurders eveneens eigenaren. Dankzij het optreden van Duivesteijn in 2013 in de Eerste Kamer is een speciaal artikel toegevoegd aan de wet waardoor huurders samen woningen van hun corporatie kunnen kopen. Daarbij doen zich op het ogenblik wel een aantal obstakels voor, maar deze zijn in samenwerking met gemeente en woningcorporaties te verhelpen.

Met een aantrekkende markt kunnen de corporaties hun woningen gemakkelijker slijten aan investeerders en wettelijk gezien mogen zij niet verkopen onder de marktprijs. Dit is echter wel toegestaan aan andere corporaties. De coöperaties betalen dus voorlopig de hoofdprijs.

Daarnaast worden coöperaties door banken gezien als commerciële ondernemingen waaraan zij slechts leningen verstrekken als deze over eigen vermogen beschikken. Meestal doen de coops dat dus niet. In dat geval hebben ze de steun van de wooncorporatie nodig.

De cooperatie schijnt met name interessant te zijn voor mensen die te veel verdienen om sociaal te huren, maar niet kunnen kopen.

Er zijn een paar opties van een wooncoöperatie:
– koopt collectief woningen of laat ze bouwen en verhuurt ze aan leden
– leden kopen woningen individueel en beheren samen de woningen
– neemt als collectief de verhuur, het beheer en het onderhoud over.

Als voorbeeld zou je het initiatief in Den Haag kunnen nemen. De huurders kochten hier hun eigen Roggeveenstraat. De huurders blijven tegen sociale prijzen huren. Het is de eerste keer in Nederland dat bewoners hun eigen straat opkopen. De bewoners weten corporatie Haag Wonen zover te krijgen om de ruim honderd jaar oude woningen over te kopen en sloop te voorkomen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: