Oproep voor internationale acties tegen de NAVO-top, Brussels 11+12 Juli, 2018

Oproep voor internationale acties tegen de NAVO-top, Brussels 11+12 Juli, 2018

01-06-18 11:03:00,

We roepen alle vredelievende burgers en organisaties op om te protesteren en zo hun verlangen naar vrede te uiten, en dit tijdens de volgende NAVO-top in Brussel in juli 2018.

(Bron: website vrede.be)

Make Peace Great Again!

Nu de wereld gevaarlijker wordt met de dag, is de nood aan actie voor vrede nog nooit zo groot geweest. 

Door het snelgroeiende militarisme is de behoefte aan een globaal menselijk alternatief – voor rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrede- dringender dan ooit. Sinds de laatste NAVO-top in 2017 zagen we de nucleaire retoriek tussen Trump en Noord-Korea escaleren en is er frequenter gepraat over het risico van een derde wereldoorlog. Het leven in de schaduw van de vernietiging, is een ondraaglijke situatie voor de mensheid. Wij, de volkeren van de wereld, verwerpen de oorlogspolitiek.

We roepen alle vredelievende burgers en organisaties op om te protesteren en zo hun verlangen naar vrede te uiten, en dit tijdens de volgende NAVO-top in Brussel in juli 2018.

De NAVO dwingt haar lidstaten om 2% van het BBP uit te geven aan militaire budgetten om oorlogen en agressie financieren. De economische belangen van het militair industrieel complex zijn goed bediend sinds de NAVO-bondgenoten hebben toegezegd om op z’n minst 20% van hun defensie-uitgaven te spenderen aan de aankoop van militair materieel. Sinds vorig jaar is dit ook een verplichting voor de meerderheid van de EU-lidstaten in het kader van PESCO (Permanente Gestructureerde Samenwerking), ook al zijn de EU-lidstaten onderworpen aan een strikt bezuinigingsbeleid.

Wij verzetten ons tegen verdere uitbreiden van defensie-uitgaven ten koste van de sociale zekerheid en de publieke dienstverlening

De Verenigde Staten kondigden een 1.000 miljard $ kostend nucleair moderniseringsprogramma aan waaronder ook meer ‘bruikbare’ wapens vallen. Dit gaat gepaard met een nieuwe nucleair strategie die het aantal situaties waarin nucleaire wapens gebruikt kunnen worden, laat toenemen. Daarbovenop blijft de NAVO als alliantie kiezen voor nucleaire wapens, met B61 nucleaire bommen die gemoderniseerd zullen worden tot de B61-12, eveneens om ze meer ‘bruikbaar’ te maken. Deze staan opgesteld in vijf landen in Europa – België, Duitsland, Nederland, Italië en Turkije. Er bestaat veel weerstand tegen de aanwezigheid van deze wapens in Europa, met inbegrip van de overheden van enkele van de ‘gast’landen.

Wij zijn vastbesloten in ons verzet tegen de nucleaire rol van de NAVO en alle nucleaire wapens.  » Lees verder

%d bloggers liken dit: