Arnold Karskens Gaat Zelf In De Fout

13-06-18 05:50:00,

De doorgaans goed geïnformeerde journalist Arnold Karskens stelt in zijn Zwartboek NOSjournaal 7:


NOS.nl en NOS Teletekst plaatsen 8 juni 2018 een artikel over Palestijnse protesten: ‘Onder de noemer ‘Mars van de terugkeer’ eisen Palestijnen dat zij mogen terugkeren naar de gebieden die sinds de oprichting van Israël in 1948 bezet worden.’ Het woord ‘bezet’ staat als mededeling van de NOS.
http://thekarskenstimes.com/weblog/item/681-zwartboek-nosjournaal-7e-vangst 

Opvallend genoeg maakt Karskens hier zelf een fout. Allereerst werden eind ’47 en ’48 naar schatting 750.000 Palestijnse burgers door zionistische milities met grof geweld uit het voormalige Britse mandaatgebied Palestina verdreven. Deze etnische zuivering werd jarenlang in Tel Aviv voorbereid. Ben-Goerion, de socialistische vader des vaderlands van de zelfbenoemde Joodse staat, verklaarde in 1938: ‘na de formatie van een groot leger, zodra de staat is gesticht, zullen wij de verdeling afschaffen en het geheel van Palestina in bezit nemen.’ Al een jaar eerder schreef hij aan zijn zoon Amos ‘Geen zionist kan afstand doen van ook maar het kleinste gedeelte van het land van Israël. Een joodse staat in een deel van Palestina is geen einde, maar een begin.’ Het bezit van een grondgebied was, volgens hem, doorslaggevend want juist  ‘daardoor vergroten we onze macht en elke machtstoename maakt het mogelijk het land in zijn geheel in handen te krijgen. Het vestigen van een [kleine] staat… zal dienen als een buitengewoon krachtig instrument in onze historische inspanning om het hele land te bevrijden.’

Benny Morris, de vooraanstaande Joods-Israelische historicus, verklaarde in 2004 over de etnische zuivering van Palestina: 

Ben-Goerion had gelijk… Zonder het verdrijven van de Palestijnen was er hier nooit een Joodse staat ontstaan… Wat het nieuwe material aantoont is dat er veel meer Israelische bloedbaden bestonden dan ik voorheen dacht. Tot mijn verbazing waren er ook veel gevallen van verkrachting. Tijdens de maanden april-mei 1948, kregen eenheden van de Haganah (de socialistische zionistische milities. svh) operationele bevelen die expliciet opdracht gaven dat zij de dorpelingen moesten verdrijven, en de dorpen zelf moesten vernietigen. 

Benny Morris: 

Ik denk dat [Ben-Goerion] in 1948 een ernstige historische fout maakte. Hoewel hij het demografische vraagstuk begreep en de noodzaak van het vestigen van een Joodse staat zonder een grote Arabische minderheid…’ aarzelde hij op ‘het laatst.  » Lees verder