Over het tegemoettreden en omvormen van tegenkrachten

13-06-18 08:42:00,

Begroeting van de zon

Hagen Jonker zegde in 1989 zijn baan als chirurg in de reguliere geneeskunde op om zich toe te leggen op holistische geneeswijzen. In deze bijdrage bespreekt hij de ontwikkelingsweg die wij als mensen moeten gaan om tegenkrachten tegemoet te treden en om te vormen.

Door: Hagen Jonker

Van jongs af aan ben ik opgevoed met antroposofie en de eerste zeven jaar van de lagere school heb ik op de Vrije School in Zeist doorgebracht. Een tijd die een grote invloed op mij heeft gehad.

Bij het Vrije School onderwijs gaat het er om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en niet om zoveel mogelijk feitenkennis aan kinderen toe te dienen.

Via de jaarfeesten, gebaseerd op het verloop van de seizoenen, krijgen kinderen het begrip dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Hierbij hoort ook het idee van groeien, bloeien en verwelken en dat de gebeurtenissen in de natuur cyclisch en ritmisch verlopen.

Ritme heeft mij altijd geboeid. En ook de ideeën achter cijfers, de numerologie, astrologie, enzovoort hebben mij altijd geïntrigeerd, evenals het bestaan van cycli en kringlopen. Vandaar misschien dat voor mij een leven na de dood vanzelfsprekend was en is.

Een ander wezenlijk punt dat ik mij herinner is de gevoelens van eerbied voor zowel de natuur als voor bepaalde mensen die een rol speelden op school.
Zo is er een prachtige uitspraak in het boek van Rudolf Steiner. ‘Hoe krijgt men bewustzijn op hogere gebieden’. Deze luidt : “Wat op jeugdige leeftijd ervaren wordt als eerbied voor bvijvoorbeeld een bepaald persoon, kan later uitgroeien tot eerbied voor waarheid en kennis.”

Ik denk dat het altijd belangrijk blijft en dat het goed is om oprechte bewondering te hebben voor mensen die iets bijzonders op welk gebied dan ook tot stand brengen. Er zijn veel mensen, zeker ook op medisch gebied, die buiten de gebaande paden durven te denken en die ik bewonder.

Volgens mij is het goed om oprecht mensen of kunstwerken die ook echt waardevol zijn te waarderen als tegenwicht tegen het alles bekritiseren dat in deze tijd zo veel wordt gedaan.

Een prachtige spreuk die een diepe wijsheid weergeeft over de ontwikkeling die wij als mensen moeten gaan en die mij erg trof was de volgende van Friedrich Benesch,

 » Lees verder