Magchiel C. Matthijsen: 9/11

18-06-18 08:03:00,

          1. De negen dwarsdoorsneden van de WTC 1 en 2 kolommen
Hieronder zijn negen dwarsdoorsneden afgebeeld. Zij staan voor negen verschillende delen waaruit elke centrale kolom in de core van de WTC-torens is opgebouwd. Het zijn samengestelde kolommen.   De core telt 47/8 van deze kolommen. Zij dragen het grootste gewicht. Wat aan deze doorsneden goed duidelijk wordt is hoe de sterkte van de kolom in negen stappen (tegelijk met de hoogte) afneemt. De constructie van de Twin Towers was structureel gezien eigenlijk piramidaal.
We hebben hier te maken met negen verschillende doorsneden. Dat wil zeggen dat de hele hoogte van een kolom in negen gedeelten is onderverdeeld. Acht keer is er sprake van een verspringing.  
De rechthoekvorm wordt een box column genoemd, een doos kolom. Wat opvalt is dat de eerste groep kolommen bijna massief zijn! Bij de tweede groep … (zie zelf wat er gebeurt!). Duidelijk wordt ook hoe enorm doordacht dit deel van de constructie is. Niet voor niets werd er gezegd dat de constructie 3 tot 5 keer het gewicht van het totale gebouw kon dragen. (Wat wil zoiets zeggen?)      De laatste twee kolommen, de lichtste, hebben de vorm van een H. Een zgn. breedflensprofiel.
     C:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 base column.bmpC:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 9th floor.bmpC:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 24th floor.bmpC:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 39th floor.bmp
         C:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 51st floor.bmpC:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 66th floor.bmpC:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 80th floor.bmpC:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 95th floor.bmp
        C:Documents and SettingsTonyMy DocumentsMy Pictures501 106th floor.bmp      https://en.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/TwinTowers_planta_tipo.jpg      
                         2. Drie van de negen kolommen van de Core van de torens
     WTC core column base
             a) De onderste kolom (nr 1), de basiskolom. Afmetingen: basis: 1.30 m x30,5 cm (zonder vleugels).                Dikte 12,7 cm. (1 inch = 2½ cm). In de core (afb. pag.1) staan 47 van deze basiskolommen.

             Gerelateerde afbeelding

              b) Twee gedeelten (nrs. 5 of 6) die tot het middengedeelte van de torens behoren
                                (91,44 cm x 30,5 cm, dikte 5,08 cm.) De helm helpt de verhoudingen te bepalen.  

                                                       Gerelateerde afbeelding
                         
                                                        c) Doorsnee nr 7 van een hogere groep verdiepingen.

               N.B. 110 (verdiepingen) : 9 = ca 12. Ieder kolomgedeelte wordt  gem. in 12 verd. gebruikt.
3. Van buiten en van binnen. Twee verschillende perspectieven
http://breakfornews.com/3i/images/WTC/WTC-Rescale-for-Mass.gif

Deze afbeelding laat zien hoe links het gewone, juiste model van de torens staat en rechts een model dat weergeeft hoe de torens er uit zouden moeten zien als men per verdieping van de totale massa van zowel de binnen- als buiten constructie uit zou gaan. Het bovengedeelte van zo’n gebouw wordt steeds lichter.  » Lees verder