Opstand in de Rif: “Zijn jullie een regering of een criminele bende?”

26-06-18 11:21:00,

De overgrote meerderheid van de Marokkanen in België en andere Europese landen zijn afkomstig uit de Rif-regio. Elke familie in de Rif heeft wel iemand die ergens in een Europees land woont. Waarom deze massale migratie van de Riffijnen in de jaren ’60 en ’70? Waarom zijn de huidige Riffijnse jongeren zo ontworteld? Ze zijn hier niet welkom maar ook daar niet. Om dit te begrijpen lees je best het boek ‘Opstand in de Rif’.

Tien auteurs uit België en Nederland geven elk vanuit hun expertise een unieke inkijk op de turbulente geschiedenis van de Rif, de meest achtergestelde regio van Marokko.

De gewelddadige geschiedenis 

Een regio met een gewelddadig koloniaal en postkoloniaal verleden waar de mensen continu vernederd worden, hun wonden likken, opstaan en opnieuw in opstand komen. 

De huidige Hirak-opstand in de Rif komt niet uit het niets. In het boek lezen we het relaas van de vorige opstanden en de gewelddadig reacties die daarop volgden. Het toont duidelijk hoe diep het ongenoegen en het wantrouwen tegenover de centrale Marokkaanse overheid zit.

Er was de opstand tegen de Spanjaarden in de jaren 20 met Abdelkrim el Khatabbi en de massale wraak van de Spanjaarden die met mosterdgas de hele regio vergiftigden. Er waren opstanden van eind jaren 50 na de onafhankelijkheid van Marokko en de zware bombardementen als reactie daarop.  Je had ook de broodrellen in de jaren ’80 die evenzeer in de kiem werden gesmoord. De Arabische lente die in Marokko heel even is opgeflakkerd en ook in de Rif massaal veel mensen op de been bracht. Tenslotte de opstanden in 2016 na de dood van de visverkoper die op een vernederende manier aan zijn einde kwam, verpletterd in een vuilniswagen.

Achterstelling en vernederingen beu

Het zijn wonden die diep in het geheugen van elke Riffijn zijn gegrift en met de Hirak-opstand zijn ze opnieuw  opengereten. De Riffijnen zijn de achterstelling en vernederingen beu en eisen een einde aan de corruptie en meer formele jobs. De informele sector maakt dat de corruptie welig tiert. Ze willen meer publieke diensten, basisinfrastructuur zoals ziekenhuizen, universiteit en scholen in hun regio.

In het boek Opstand in de Rif worden de verschillende invalshoeken van de opstand belicht: de rol van sociale media,

 » Lees verder