Metropoolregio: verbreek banden met busbedrijf dat betrokken is bij schendingen van de mensenrechten – The Rights Forum

Metropoolregio: verbreek banden met busbedrijf dat betrokken is bij schendingen van de mensenrechten – The Rights Forum

03-07-18 04:30:00,

Campagnes

Wijs EBS de deur

Metropoolregio EBS Egged docP VN-Mensenrechtenraad Zwarte lijst mensenrechten

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Wijs EBS de deur / Metropoolregio: verbreek banden met busbedrijf dat betrokken is bij schendingen van de mensenrechten

The Rights Forum roept de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op om busmaatschappij EBS uit te sluiten van aanbestedingen, en om een eerder verleende vergunning in te trekken. Het moederbedrijf van EBS is in bezet Palestijns gebied namelijk betrokken bij grove schendingen van het recht. Dat verplicht overheden afstand te bewaren.

EBS, de Nederlandse tak van het bij schendingen van mensenrechten betrokken Israëlische bedrijf Egged, verzorgt sinds 2011 het busvervoer in Waterland.Scania 

In een vandaag verzonden brief, hieronder te lezen, spreekt The Rights Forum de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan op het verlenen van een vergunning aan Egged Bus Systems (EBS). Het bedrijf mag het busvervoer gaan verzorgen in Voorne-Putten en Rozenburg. Daarmee handelt de regio in strijd met het Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Op ‘zwarte lijst’ Mensenrechtenraad

EBS is de Nederlandse tak van het Israëlische busbedrijf Egged, dat betrokken is bij illegale activiteiten, mensenrechtenschendingen en mogelijke oorlogsmisdaden in bezet Palestina. Om die reden staat het bedrijf op een (voorlopige) ‘zwarte lijst’ van de VN-Mensenrechtenraad.

Door met EBS in zee te gaan, negeren de 23 gemeenten die samen de Metropoolregio vormen hun verplichten op het terrein van de mensenrechten, en raken zij zélf betrokken bij rechtenschendingen. Bovendien verplichten zij burgers die zijn aangewezen op het openbaar vervoer aan boord te gaan bij het bedrijf. De meesten van hen zullen zich niet realiseren dat zij met hun euro’s indirect bijdragen aan de schendingen.

In haar brief, die ook is verstuurd aan de 23 betrokken gemeenten, roept The Rights Forum de Metropoolregio op haar besluit terug te draaien en EBS uit te sluiten van aanbestedingen,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: