MH17 – 1.448 Dagen |

13-07-18 10:52:00,

4 juli 2018

Op 11 april 2017 plaatste ik het artikel MH17 – 1.000 Dagen dat gedetailleerd beschrijft hoe ik onderzoek heb gedaan en welke gegevens ik aan het JIT heb overgedragen.  Vandaag de update wat het JIT sinds die duizend dagen heeft gepresenteerd.

Voorwoord

Na publicatie van het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in oktober 2015 heb ik de resultaten van mijn twee bezoeken aan het crashgebied en ruim tweeduizend uur internetresearch samengevat in het artikel MH17 – Lying for Justice. Sindsdien heb ik vier maal leden van het MH17 Joint Investigation Team (JIT) op bezoek gehad en in totaal is daarbij ongeveer zes uur aan gesprekken opgenomen. Uiteindelijk heb ik 14Gb data aan de Nederlandse onderzoekers overgedragen met de garantie dat alleen Nederlandse onderzoekers toegang tot het materiaal hebben.

De afgelopen 448 dagen

15 mei 2017 – Opmerkingen over radargegevens.

Het JIT stelt in MH17 Magazine:

“Als de BUK-raket niet op RF-radarbeelden te zien is, betekent dat niet dat deze daar ook niet gevlogen heeft. Een radar scant namelijk in een draaiende beweging zijn omgeving en heeft die dus niet permanent in beeld. Denk ter vergelijking aan de manier waarop een vuurtoren zijn omgeving verlicht. Het kan dan zo zijn dat de radar net aan een ander deel van zijn scanronde bezig was op het moment dat de raket afgeschoten werd.”

24 augustus 2017 – Landelijk Parket meldt:
Russische Federatie verstrekt aanvullende radargegevens in MH17-onderzoek

De Russische Federatie heeft deze week aanvullende radargegevens en handleidingen beschikbaar gesteld aan het Joint Investigation Team (JIT) dat onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17.
De gegevens zijn ontvangen naar aanleiding van een aanvullend rechtshulpverzoek van Nederland.  Eerder ontvangen radargegevens waren niet aangeleverd in het door Eurocontrol ontwikkelde ASTERIX-format, dat internationaal geaccepteerd is. De aanvullende informatie zou nu wel in het ASTERIX-format zijn.
De ontvangen informatie wordt de komende tijd vertaald en diepgaand onderzocht.

3 april 2018 – Landelijk Parket – Openbaar Ministerie
Radardeskundigen bevestigen eerdere conclusie JIT

Belangrijkste punten, letterlijk geciteerd:.

– Op en rond het tijdstip van het neerhalen van de MH17 is op de door de Russische Federatie verstrekte radarbeelden geen BUK-raket te zien.

 » Lees verder