Huurmoordenaars voor multinationals

Huurmoordenaars voor multinationals

20-07-18 07:48:00,

Sinds een aantal jaren wordt Guatemala zowat overspoeld door projecten van multinationals. Voorbeelden zijn: openluchtmijnbouw, aanleg van stuwdammen, massale aanplantingen voor zogezegde ‘bio-energie,’ zoals ethanol. Daarbij worden landbouwgronden, bestemd voor voedselgewassen zoals maïs en bonen, ingepalmd voor rietsuiker en palmolie. Vele van die projecten worden uitgevoerd op het grondgebied van de Mayabevolking.

Om dit mogelijk te maken worden de bewoners verdreven en hun traditionele gronden onwettelijk overgedragen in handen van grote nationale of internationale bedrijven. De staat kiest de kant van de bedrijven. Wanneer protesten van de getroffen bevolking oprijzen, doen zich clandestiene vormen van repressie voor. Er worden mensen vermoord of ontvoerd door onbekende gemaskerde individuen, net zoals in de tijd van het gewapend conflict van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

Terug naar het duistere verleden?

De Guatemalteekse journalist Eleuterio Pop Caal ging zijn licht opsteken in de noordelijke streek Cobán. Hij interviewde enkele lokale leiders. Deze laatsten zien de clandestiene mechanismen uit het verleden opnieuw opduiken. Vandaag worden huurmoordenaars van onder meer de drugshandel ingezet. Daar zijn grootgrondbezitters en bedrijfsleiders van de bouw van stuwdammen bij betrokken. “Wij steunen op bepaalde artikels in de grondwet. Maar noch de staat noch de bedrijven zien ernaar om. Zij beweren dat wij blijven hangen in de geschiedenis en dat we tegen de vooruitgang zijn. De redenen waarom wij tegen die megaprojecten ingaan, zijn elders te zoeken.”

Vooreerst omdat die gepaard gaan met de verjaging van de gemeenschappen van hun grondgebied. Noch de staat noch de bedrijven voorzien andere gronden om ons te settelen. Schadevergoeding zit er ook niet in. “Wij staan dan in de kou. Ze vallen ons aan, vervolgen ons, vermoorde mensen en vaardigen aanhoudingsbevelen uit.”

Daarnaast komt het milieu in het gedrang. Fauna en flora lijden sterk onder de vervuiling. “Onze rivieren worden vergiftigd of drooggelegd.”

“In principe zijn we niet tegen de stuwdammen. Zij produceren energie, meer zelfs, propere en hernieuwbare energie. Het gaat ons over de manier waarop die projecten tot stand komen. Wij worden helemaal niet geraadpleegd zoals internationale afspraken nochtans voorschrijven. Ze produceren energie, maar niet voor ons. Ofwel is ze voor ons niet betaalbaar, ofwel is ze bestemd voor elders, zelfs voor het buitenland. En wie wordt er beter van? De rijke bedrijven. Waarom kunnen we niet overgaan tot coöperatieve projecten vanuit de lokale en regionale gemeenschappen?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: