Groningen roept de onafhankelijkheid uit – De Lange Mars Plus

Groningen roept de onafhankelijkheid uit – De Lange Mars Plus

27-07-18 06:08:00,

Vlaggenbedrijf

De Groningse Provinciale Staten hebben de onafhankelijkheid uitgeroepen met het Groningse Plakkaat van Verlating. Groningen maakt zich los van Nederland, net zoals de Zeven Provinciën zich destijds afscheiden van Spanje in 1581. De grote vraag is wat de reactie van de Nederlandse regering op deze uitzonderlijke stap naar onafhankelijkheid zal zijn.

De Groningers hebben als basis voor hun onafhankelijkheidsverklaring de Tekst van het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581 genomen.

Tekst van het Plakkaat

De leden van de Provinciale Staten van Groningen groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

Het is aan ieder bekend dat een regering geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de Nederlandse regering in Den Haag in alles wat zij beveelt onderdanig te zijn en als slaven te dienen. De Nederlandse regering regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een regering zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen regering, maar een tiranniek gezelschap. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Provinciale Staten, deze regering afzweren en een andere kiezen.

Dit recht hebben zij te meer als ze hun regering niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.
In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de regering bij hun intrede zweren. De regering wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat zij uit zijn ambt worden ontheven in geval van schending van de eed.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: