Hoe is het mogelijk…?!

Hoe is het mogelijk…?!

17-08-18 04:06:00,

Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!
x
x
Hoe is het mogelijk..?!

x
2018 © Mr. Drs. Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!

Hoe is het toch mogelijk dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, over het algemeen toch goed opgeleide en weldenkende mensen, zich zo heeft laten beïnvloeden door overheden, artsen en farmaceutische industrieën? En dat de pers en media er nog steeds hardnekkig het zwijgen toe doen? Dat geldt uiteraard voor meerdere situaties, maar hier wil ik het hebben over vaccinaties en over mogelijk verplichte vaccinaties. En dan in het bijzonder over vaccinaties van pas geboren baby’s wier immuunsysteem nog niet goed ontwikkeld is. Laten we de hoofdrolspelers in dit drama eens de revue laten passeren.

De overheid. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe is het toch mogelijk dat het ministerie van VWS haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van haar onderdanen zo heeft verkwanseld? Het ministerie dat bij uitstek moet waken over onze gezondheid en ons welzijn. Een prachtige opdracht, aangezien het de gezondheid van onze kinderen betreft. Ons belangrijkste kapitaal. Ons meest waardevolle bezit. De toekomst van onze samenleving.

Waarom sluit VWS nog steeds de ogen voor de steeds duidelijker wordende gevaren van vaccins voor pasgeboren baby’s? En waar komt die bijna ziekelijke aandacht voor de vaccinatiegraad vandaan? Want waar gaat het nu eigenlijk om? Om onze gezondheid en ons welzijn of om de vaccinatiegraad?

En waarom die verplichte vaccinaties?
Ten tijde van de invoering van de grootschalige, vrijwillige vaccinatieprogramma’s (1957) waren de meeste epidemieën allang verleden tijd als gevolg van schoon drinkwater, voldoende te eten en betere hygiënische omstandigheden. Vanwaar dan nu die focus op de invoering van verplicht vaccineren? Waarom besteedt het ministerie niet meer aandacht aan veel schrijnender gevallen.

Zoals huiselijk geweld, pedofilie, verkeersongelukken, ernstige ziekten als kanker en leukemie, slechte voeding, slechte eetgewoonten, luchtvervuiling, weinig sport en de gevaren van elektromagnetische straling om nog maar te zwijgen van alcohol- en drugs verslavingen?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: