Afrika kleurt verder Chinees | Uitpers

27-08-18 11:50:00,

China’s buitenlandse strategie in Afrika is een integraal onderdeel van zijn beleid rond de nieuwe zijderoute. Het hoofddoel is om het Afrikaanse continent te transformeren naar een belangrijke schakel in de Chinese economische ontwikkeling en internationale handel. Hierdoor kan Peking z’n macht versterken op de internationale markt en probeert het zich te positioneren als supermacht. Meer dan een Afrikaanse leider stapt gretig mee in dit verhaal.

In de ogen van Peking is Afrika rijk aan waardevolle hulpbronnen, en met zijn 1,2 miljard inwoners vormt het een grote en enorme markt voor Chinese goederen. Er gaan heel wat Chinese investringen naar dit continent. Langetermijnprojecten willen Afrika transformeren tot een zone waarin China op grote schaal investeert en waarheen het zijn productieapparaat kan verplaatsen dichter bij de grondstofbronnen en met een groot potentieel aan arbeid. Het zal China tenslotte in staat stellen om zich te bevrijden van oude technologieën en de weg vrijmaken voor een golf van nieuwe producten en technologieën.

China heeft er alle belang bij dat Afrika conflictenvrij zou worden omdat alleen een dergelijk scenario enorme Chinese investeringen kan rechtvaardigen en een consistente verkoop van Chinese goederen zou garanderen.

Deze strategie van welwillende grootmacht is begin 2000 ontwikkeld en is sindsdien stelselmatig geactualiseerd. Documenten over het Chinese beleid in Afrika richten zich steeds meer op de veiligheid van het zwarte continent en de strijd tegen het terrorisme. Vanuit het oogpunt van Peking is veiligheid nauw verbonden met het wegnemen van armoede. China wil hierop inspelen met zijn goederen, technologieën en investeringen.

Voor China zijn veiligheid en ontwikkeling onderling afhankelijk en hebben voorrang op de actief westerse doctrine, waarin op papier mensenrechten gekoppeld worden aan goed management van economische vooruitgang. Vanuit de eigen Chinese ervaring onderschrijft Peking deze westerse doctrine niet. Het besteedt al zijn aandacht en tijd aan het promoten van haar eigen visie gebaseerd op de noodzaak om de economische ontwikkeling te ondersteunen en de veiligheid te waarborgen. De ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten, democratie en grotere economische onafhankelijkheid zijn in elk land verschillend.

Bovendien is China van mening dat het zich niet moet mengen in de interne aangelegenheden van Afrikaanse landen en al zeker niet deel moet nemen aan militaire interventies, zoals westerse landen doen om hun eigen economische en politieke belangen te bereiken.

 » Lees verder