Etnisch profileren: probleem wordt steeds meer erkend door politiediensten

28-08-18 07:45:00,

Steeds meer politie in Europa erkent het probleem van etnisch profileren. Met het Verenigd Koninkrijk voorop werkt men in landen als Spanje, Nederland, Frankrijk, Hongarije en andere aan diverse bewustwordingsprogramma’s om het etnisch profileren in kaart te brengen en tegen te gaan. Ook de politie in België begint langzaam het probleem te erkennen en met muizenstapjes de wil te ontwikkelen er iets aan te doen.

De grootste vooruitgang op Europees niveau in de afgelopen tien jaar rond etnisch profileren is “dat het door zowel het Europees Hof, als de EU Mensenrechtencommissaris en het Fundamental Rights Agency als een probleem erkend wordt. Deze instanties erkennen heel expliciet dat etnisch profileren niet kan, dat het verboden is en dat eraan gewerkt moet worden in plaats van degenen die erover klagen te criminaliseren.” 

Dat concludeert de Antwerpse Maryam H’madoun die in Londen werkt als beleidsmedewerker bij het Equality and Inclusion cluster van het Open Society Justice Initiative (OSJI), dat weer een uitvoeringsprogramma is van de Open Society Foundation. Al tien jaar focust OSJI zich onder andere op het tegengaan van etnisch profileren in verschillende landen in Europa. Hierbij is het van belang om op politiek en sociaal niveau voor een mentaliteitswijziging te zorgen en dat is waar H’madoun over gaat. 

Vooral door samen te werken met grassroots-activisten, middenveldorganisaties en politie probeert OSJI etnisch profileren in verschillende landen in Europa aan te pakken. “We ondersteunen vooral het werk dat al gebeurt door lokale actoren”, benadrukt H’madoun. Vanaf de zijlijn proberen ze internationaal overzicht te houden.

Daar waar het probleem aangekaart wordt en er behoefte is aan vooral technische ondersteuning, komt OSJI in actie. Waar gemeenschappen en groepen over etnisch profileren klagen, maar geen idee hebben van goede praktijken of beleidsmaatregelen die het probleem helpen tegengaan, bieden wij advies. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Hongarije en Nederland zijn de landen waar heel intens is of wordt samengewerkt met verschillende gemeenschappen en politiekorpsen. In Zwitserland, Finland en Duitsland vragen zowel activisten als politiemensen OSJI om advies.

H’madoun ziet zeker een verbetering in Europa wat betreft etnisch profileren door de politie. Dat wil zeggen: “In de landen waar een probleem rond etnisch profileren erkend werd, waar lokale betrokken groepen zelf al in actie waren geschoten en waar wij op een bepaalde manier ondersteuning hebben kunnen bieden.

 » Lees verder