Voor echte ondermijning moet je op de Zuidas zijn

28-08-18 01:16:00,

In kringen van crimefighters, politici en ambtenaren is de term ‘ondermijning’ de laatste jaren aan een grote opmars bezig. Het weefsel van onze samenleving zou door groepen van georganiseerde beroepscriminelen worden aangetast. Eric Smit denkt dat de meer serieuze maatschappelijke ondermijning vooral uit een andere hoek afkomstig is.

Nederland is een narcostaat en de onderwereld ondermijnt de bovenwereld. We lopen zelfs het risico dat criminelen het openbaar bestuur binnendringen. Althans, dat zou je mogen concluderen als je de experts over het onderwerp hoort. ‘Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers,’ stelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bijvoorbeeld. Wanneer je op Google het woord ‘ondermijning’ intoetst, staat de website van de politie bovenaan in de resultaten, net onder een advertentie waarin een congres over hetzelfde onderwerp wordt aangeprezen, dat – hoe toepasselijk – in een gevangenis wordt georganiseerd.

‘De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem,’ schrijven de wetsdienaren. Over hoe groot dat probleem is, verschillen de meningen – feiten zijn amper voorhanden – nadrukkelijk. Mijn zeer gewaardeerde FTM-collega Bart de Koning besteedt er in zijn boek Vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland aandacht aan. Anders dan in collega-narcostaten als Mexico en (tot voor kort) Colombia hebben misdadigers in Nederland nog geen mensen in overheidsorganen en de politiek op de figuurlijke loonlijst staan, stelt hij vast. Althans, daar weten tot op heden niets van.

Hoewel, in Brabant leek zich een gevalletje infiltratie te hebben voorgedaan. De penningmeester van het CDA in de gemeente Leende – Wim van der P., beroep: agrariër – bleek op zijn erf behalve aan de lokale carnavalsvereniging De Lolmakers ook onderdak te bieden aan een wietkwekerij en een omvangrijk, zeer professioneel drugslaboratorium. Daar kon volgens de dienstdoende officier van Justitie Erna Vrijhoeven voor 10 miljoen euro per dag aan drugswaarde worden geproduceerd. Dat is een omzet van 3,65 miljard per jaar. Bijna net zo veel als Tata Steel Nederland, het voormalige Hoogovens, dat in Velsen een terrein van 750 hectare in gebruik heeft, zo rekent De Koning in zijn boek voor. Best knap om dat uit een boerenschuur te halen. Of zou de officier van Justitie zich wellicht vergissen?

 » Lees verder