Han ten Broeke van de VVD Betrapt

30-08-18 03:09:00,

Dit schreef ik bijna een decennium geleden:
donderdag 8 januari 2009


Han ten Broeke van de VVD

Ik kreeg deze e-mail van het VVD-Kamerlid Han ten Broeke

‘Geachte Heer van Houcke,
Kunt u mij van uw verzendlijst halen. Ik voorzie mijzelf al van zeer veel verschillende bronnen aangaande de situatie in Gaza. Ook staat mijn mailbox vanzelfsprekend open voor een ieder die mij wenst te benaderen. Maar uw mails komen nu met een regelmaat van enkele per dag binnen en voegen m.i. weinig toe aan de informatiestroom waarover ik reeds beschik.

Het is om die reden dat ik u vriendelijk verzoek de ongevraagde en voortdurende toezending van uw mails naar mij te staken.
Met vriendelijke groet,
Han ten Broeke’

Ik heb hem dit terug gemaild

‘Geachte heer Ten Broeke,
Ik heb u al deze informatie gezonden om twee redenen. Allereerst bent u een volksvertegenwoordiger, u zit in de Tweede Kamer niet alleen namens alle VVD-ers, maar namens alle Nederlanders. Uw optreden daar wordt mogelijk gemaakt door het belastinggeld van alle Nederlandse burgers, behalve dan van degenen die gefortuneerd genoeg zijn om de belasting te ontduiken. Vandaar dat ik u aanspreek op uw politieke activiteiten. Welnu, ik heb tot mijn grote droefenis moeten constateren dat u mijn belangen schendt door onvoorwaardelijk achter de terreur van Israel tegen de Palestijnse bevolking te staan. U kunt nu wel claimen dat u zichzelf ‘al van zeer veel verschillende bronnen aangaande de situatie in Gaza’ voorziet, maar aangezien daar niets van terug te vinden is in het standpunt van u en uw partij acht ik het als journalist en burger noodzakelijk u de informatie te geven die in uw standpunt volledig genegeerd wordt. Dat moet in een volwassen democratie kunnen. Vandaar ook dat uw reactie mij bijzonder verbaasd heeft. Het is waar, de parlementaire democratie is soms een lastig systeem, maar desalniettemin, het staat en valt bij openheid en communicatie met degenen die u als bezoldigd volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt. 

Misschien dat u zich afvraagt: over welke informatie denkt meneer Van Houcke te beschikken waaruit ik geen consequenties trek? Ik zal u enkele voorbeelden geven: 

‘Gaza: Silence is not an option
9 December 2008

The Special Rapporteur on the situation of human rights on Palestinian territories occupied since 1967,  » Lees verder