Ian Buruma’s ‘Signalen’ 3

30-08-18 12:33:00,Voordat mijn satelliet-internetverbinding op mijn berg in Italië uitviel, eindigde ik op mijn weblog met de conclusie dat ook de mainstream-opiniemakers 

de wanhoop nabij zijn. Zelfs mijn oude vriend Ian Buruma beseft ergens diep in hem dat de Amerikaanse oligarchie en haar pleitbezorgers politiek, cultureel en moreel bankroet zijn, en het einde van het Amerikaans imperium nadert.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/09/pax-americana-nadert-haar-einde-11006828-a1562395 

Wanneer Ian Buruma wereldwijd nu proclameert dat

freedoms must be defended, which is possible only when the threats are seen clearly. The moment people stop believing that the demagogues can be prevented from doing their worst is the moment we can be sure that it is already too late,

of in Nederlandse bewoordingen:

Hoe dan ook zal vrijheid verdedigd moeten worden. Dit kan alleen als we de gevaren scherp onder ogen zien. Pas als mensen gaan geloven dat zij niets meer kunnen doen om aan de grote en kleine demagogen weerstand te bieden, dan weten we zeker dat het te laat is, 

dan is de vraag welke ‘freedoms must be defended,’ anders blijft Buruma’s waarschuwing slechts holle woorden. Is het de ‘vrijheid’ van wat oud-president Jimmy Carter de Amerikaanse ‘Oligarchy With Unlimited Political Bribery’ noemt, en de parlementaire democratie heeft uitgehold? Is het de ‘vrijheid’ van de Amerikaanse elite voor wie — in de woorden van Henry Kissinger — het ‘uiteen laten vallen van Rusland een doel is geworden’? Of is het de ‘vrijheid’ van de corrupte Amerikaanse deep state om wereldwijd met geweld een neoliberale wanorde af te dwingen die 64 individuen zo rijk heeft gemaakt dat zij vandaag de dag evenveel bezitten als de helft van de hele mensheid tezamen? Heeft Buruma het wellicht over de ‘vrijheid’ van het Amerikaanse militair-industrieel complex om ruim de helft van de Federale begroting die het Congres kan toewijzen, op te slokken, ten koste van het welzijn van zowel de Amerikaanse bevolking zelf als de islamitische bevolking van het Midden-Oosten en de Maghreb? Het is een belangrijke kwestie ‘als we de gevaren scherp onder ogen’ willen ‘zien.’ Deze vragen kunnen niet achteloos terzijde worden geschoven,  » Lees verder