Stoere Stef wel erg timide ten opzichte van Israël – The Rights Forum

04-09-18 02:45:00,

Nieuws

Bondgenoten

Sadet Karabulut Stef Blok Tweede Kamer Gaza

Commentaar The Rights Forum

Bondgenoten / Stoere Stef wel erg timide ten opzichte van Israël

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken deinst niet terug voor stevige taal over ‘failed states’ en de multiculturele samenleving. Maar als het om bondgenoot Israël gaat zien we een van daadkracht gespeende bewindsman.

Minister Blok tijdens zijn geruchtmakende speech op 10 juli voor Nederlanders met hoge functies bij internationale hulporganisaties.Ministerie van Buitenlandse Zaken / Aad Meijer 

Op 19 april werd minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken door D66 gevraagd waarom door Nederland gefinancierde scanners bij de grens met Gaza niet gebruikt worden. Het antwoord van de minister luidde: ‘Israël staat het niet toe en de onderbouwing daarvoor hebben we niet. We hebben er wel naar gevraagd, maar die hebben we niet.’

SP-Kamerlid Sadet Karabulut werd onlangs door Israël de toegang tot Gaza ontzegd. SP

Op 17 augustus antwoordde Blok de Tweede Kamer op de vraag waarom Nederlandse parlementariërs door Israël de toegang tot Gaza wordt geweigerd. Zijn antwoord luidde: ‘Het is onwenselijk dat parlementariërs moeilijk Gaza in komen om kennis te nemen van de situatie ter plekke, en om projecten te bezoeken die Nederland en andere donoren financieren met als doel de omstandigheden in Gaza te verbeteren. De ambassade in Tel Aviv en de Vertegenwoordiging in Ramallah dringen bij de Israëlische autoriteiten aan op de toegang van Nederlanders tot Gaza, inclusief de verzoeken van parlementariërs om naar Gaza te gaan. Ook in onderhavig geval hebben de posten Tel Aviv en Ramallah dat gedaan. Toegang tot Gaza blijft echter afhankelijk van de toestemming van de Israëlische autoriteiten.’

Op 21 augustus antwoordde Blok de Tweede Kamer over de sloop van door Nederland gefinancierde projecten door Israël: ‘Het kabinet veroordeelt de sloop en confiscatie van Palestijnse bezittingen, ongeacht of deze door de EU zijn gefinancierd of niet. In het onderhavige geval is onmiddellijk bij de Israëlische autoriteiten geprotesteerd tegen de sloop van de watersystemen. Hierbij heeft Nederland tevens om schadevergoeding gevraagd. Israël heeft het verzoek afgewezen.

 » Lees verder