Patstelling in Zweedse Rijksdag

10-09-18 06:58:00,

De parlementsverkiezingen van zondag hebben zoals verwacht een patstelling opgeleverd tussen het traditionele linkse en het traditionele centrumrechtse kamp. Duidelijke winst was er voor de nationaal-conservatieve Zweden Democraten, maar daar wil niemand mee regeren.

De linkse coalitie van Sociaaldemocraten, Groenen en de socialistische Linkspartij verloor, ondanks de winst van die laatste per saldo 15 zetels en komt daarmee op 144 van de 349 zetels. De centrumrechtse oppositie wint per saldo 2 zetels. Het verlies is daar voor de liberaal-conservatieve Moderaterna, terwijl de winst in het centrumrechtse kamp voor rekening van de agrarisch-liberale Centrumpartij komt, waarvan de partijleidster Annie Lööf zich vooral als politiek-correcte nationalistenvreter geprofileerd heeft, maar ook de Christendemocraten hebben zetels gewonnen, met name door zich in de campagne tegen het beleid van de huidige regering om de genderideologie in het basisonderwijs te verwerken te keren. Door het verlies van de Moderaterna en het gelijk blijven van de Liberalerna, wint de centrumrechtse coalitie per saldo echter maar 2 zetels en komt daarmee op 143.

De parlementsverkiezingen leveren een patstelling in de Zweedse Rijksdag op. Niemand wil met de Zweden Democraten (geel) regeren.

Zowel het linkse blok als het centrumrechtse blok heeft regeren met de Zweden Democraten praktisch uitgesloten. Bovendien zou een besluit van één van de grote partijen om toch met de Zweden Democraten te gaan praten, niet volstaan om een regeringsmeerderheid te bereiken. Stefan Löfven, leider van de Sociaaldemocraten heeft de centrumrechtse oppositiepartijen dan ook uitgenodigd voor gesprekken, maar het is onwaarschijnlijk dat dat iets oplevert.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Vooralsnog is de meest waarschijnlijk uitkomst dat de centrumrechtse partijen de Sociaaldemocraten en Groenen opnieuw de regering laten vormen, met gedoogsteun van de Linkspartij. Dit was toch al een kabinet dat berustte op een parlementaire minderheid, zelfs met de steun van die laatste. Maar de centrumrechtse Alliantie kan erop gokken dat het er electoraal meer bij gebaat zal zijn om hen door te laten regeren zonder zelf vuile handen te maken, tegelijk kan het daarbij voorwaarden verbinden aan de parlementaire steun die de regering nodig zal hebben om de begroting en andere belangrijke wetsvoorstellen door te kunnen voeren.

Deze strategie komt eigenlijk neer op een herhaling van wat er na de verkiezingen van 2014 gebeurd is.

 » Lees verder