Topjurist Davids over Nederlandse StaatsSteun aan Terroristen in Syrië

Topjurist Davids over Nederlandse StaatsSteun aan Terroristen in Syrië

11-09-18 09:42:00,

Topjurist Davids is verbaasd over het handelen van de regering in Syrië

HOME
Willibrord Davids– 18:00, 11 september 2018

“); line-height: inherit; margin: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; position: relative; text-indent: -9999px; vertical-align: baseline; width: 976px;” /Strijders van Ahrar al-Sham © Screenshot YouTube

Jurist Willibrord Davids is zeer verbaasd dat de speciale adviseur volkenrecht niet betrokken is geweest bij het regeringsbesluit om Syrische groeperingen te steunen. Davids was voorzitter van de Commissie Davids die de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak onderzocht. Davids wilde geen interview geven maar schreef wel een verklaring als reactie op het nieuws van Trouw en Nieuwsuur. Gezien zijn belangrijke positie besloot Trouw die hier integraal te publiceren. 

“In haar op 12 januari 2010 aan de minister-president aangeboden Rapport van de Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak is op blz. 273 aanbevolen om de positie van een volkenrechtelijk adviseur binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken te herstellen. Zie hierover ook conclusie nr. 22 op blz. 427. De aanstelling van deze adviseur heeft wat voeten in de aarde gehad maar ruim een jaar na de aanbieding is het er toch van gekomen. Bij brief van 24 mei 2011 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (32 500 V, nr. 190) medegedeeld dat hij Prof. A. Nollkaemper heeft aangesteld. De wedergeboorte van deze functionaris als externe volkenrechtelijk adviseur dient er toe om onafhankelijk advies te verkrijgen over belangrijke kwesties van buitenlands beleid waarbij volkenrechtelijke aspecten in het geding zijn. Daarnaast blijft de minister gebruik maken van de ‘nuttige adviezen van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken, die doorgaans diepgaande studies van een volkenrechtelijk vraagstuk betreffen en daarmee een langere voorbereidingstijd hebben.’

Bij brief van 29 januari 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (27 925 Nr. 570) hebben de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking bericht over de bestrijding van internationaal terrorisme. Deze brief bevat met betrekking tot landen in een gecompliceerde situatie zoals Irak en vooral Syrië een behoorlijk pakket maatregelen. Een van die maatregelen is de ‘niet-letale steun aan de Syrische gematigde (gewapende) oppositie’ en de Free Syrian Police.
Bij soortgelijke brief van 29 april 2016 (27 925 Nr. 590) hebben de ministers op dit punt enige nadere uitwerking gegeven. In die brief wordt meer gepreciseerd aangegeven om wat voor goederen het gaat: voor continuering van de steun voedselpakketten,  » Lees verder

%d bloggers liken dit: