Opsteller IHRA-definitie van antisemitisme waarschuwt tegen invoering ervan – The Rights Forum

12-09-18 09:20:00,

Nieuws

Antisemitisme

Labour Zionisme IHRA antisemitisme Israël-lobby nieuwsanalyse

Antisemitisme / Opsteller IHRA-definitie van antisemitisme waarschuwt tegen invoering ervan

Toepassing van de IHRA-definitie van antisemitisme ondermijnt de vrijheid van meningsuiting, stelt de architect ervan, de Amerikaan Kenneth Stern. De internationale Israël-lobby probeert de definitie overal door overheden en instellingen te laten verankeren, maar daarvoor is die nooit bedoeld geweest, waarschuwt hij.

Kenneth Stern, architect van wat bekend werd als de IHRA-definitie van antisemitisme, licht in november 2017 zijn bezwaren tegen invoering ervan toe tegenover een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.Jewish Voice for Labour 

Mijn angst is dat als we deze antisemitisme-definitie in de wet verankeren, allerlei groeperingen daarmee zullen proberen politieke opvattingen die ze niet bevallen de kop in te drukken in plaats van er inhoudelijk op in te gaan.

Wat deze uitspraak opmerkelijk maakt is niet zozeer de inhoud – die wordt breed gedeeld –, maar het feit dat ze afkomstig is van de architect van de bedoelde definitie, de joodse Amerikaan Kenneth Stern. Hij stelde in 2004 de definitie op die bekend zou worden als de ‘IHRA-definitie van antisemitisme’. ‘IHRA’ staat voor ‘International Holocaust Remembrance Alliance’, een internationale organisatie met vertegenwoordigers uit 31 landen, waaronder Nederland.

Op 26 mei 2016 omarmde de IHRA Sterns definitie, die tot dat moment nauwelijks door het grote publiek was opgemerkt. Sindsdien oefent de internationale zogeheten ‘Israël-lobby’ zware druk uit op regeringen, parlementen, universiteiten en andere instellingen om de definitie officieel aan te nemen en bij voorkeur in wetgeving te verankeren; in Den Haag werd dinsdag nog een petitie van die strekking aan de Tweede Kamer aangeboden. Niet doen, waarschuwt Stern met nadruk, dat leidt tot inperking van de vrijheid van meningsuiting en is slecht voor iedereen, niet in de laatste plaats voor joden.

Muilkorven critici

De definitie bestaat uit een korte omschrijving van het begrip ‘antisemitisme’ en elf daaraan toegevoegde ‘hedendaagse voorbeelden van antisemitisme’. Kern van de kritiek is dat de eigenlijke definitie volstrekt onduidelijk is, dat ruim de helft van de voorbeelden betrekking heeft op Israël,

 » Lees verder