CIDI-directeur Hanna Luden ook ‘geen fan van Israëls neder­zettingen­beleid’ – The Rights Forum

14-09-18 02:09:00,

Opinie

Hanna Luden CIDI Khan al-Ahmar Israël-lobby Oost-Jeruzalem Kolonisering Westoever

Jan Tervoort / CIDI-directeur Hanna Luden ook ‘geen fan van Israëls neder­zettingen­beleid’

De illegale koloniseringspolitiek van de Israëlische overheid op de Westoever en in Oost-Jeruzalem blijft de steen in de schoen van de ‘gematigde’ Israëllobby.

Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Family7 

Er is één onderwerp wat betreft het Israëlisch-Palestijns conflict waar we de Nederlandse Israëllobby zo min mogelijk over horen: Israëls illegale kolonisering van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, die al 51 jaar gaande is. Sterker nog, haar voornaamste doel is het frustreren van het debat over dit kernpunt in het Israëlisch-Palestijns conflict. Dat gebeurt door onterechte antisemitisme-frames, het demoniseren van de Palestijnse samenleving, het met veel overdrijving voorstellen van Israël als slachtoffer, en door geschiedvervalsing. Opdat die kolonisering ongestoord verder kan gaan. Inhoudelijke discussie dient zoveel mogelijk vermeden te worden vanwege de simpele reden dat GEEN ENKEL argument binnen de parameters van een democratische rechtsstaat en het internationaal recht Israëls koloniseringspolitiek ondersteunt.

Extreme en ‘gematigde’ Israëllobby

Nu valt de Nederlandse Israëllobby in het publieke debat uiteen in een extreme en een ‘gematigde’ flank. De extreme flank cultiveert extreemrechts en fundamentalistisch-christelijk gedachtegoed om, gebruikmakend van het Nederlandse anti-islam, anti-immigratie en anti-linkse-elite sentiment, een onvoorwaardelijk pro-Israël-standpunt te verbinden aan de clash of civilzations en het reactionaire rechtse populisme. In navolging van het rechtse politieke spectrum in Israël wordt vanuit een racistisch, om niet te zeggen fascistisch wereldbeeld de illegale kolonisering toegejuicht of op zijn minst verdedigd.

Dat ligt anders voor de ‘gematigde’ Nederlandse Israëllobby. Haar werkgebied is het journalistieke en politieke (VVD/PvdA/CDA/D66) establishment, en hoewel zij hetzelfde doel nastreeft en dezelfde werkwijze hanteert als de extreme flank, dient zij in navolging van het Nederlandse wegkijkbeleid voor de vorm een meer kritische houding ten opzichte van de koloniseringspolitiek ten toon te spreiden. Zoals voormalig CIDI-directeur Esther Voet, nu hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, het regelmatig als mantra debiteert: ‘Wij zijn geen fan van het “nederzettingenbeleid”.’ Om vervolgens verder te gaan met haar lobbywerk om dat ‘nederzettingenbeleid’ mogelijk te maken.

 » Lees verder