CIA, MI6, Mossad etc.: Satans aardse rechterhand..

CIA, MI6, Mossad etc.: Satans aardse rechterhand..

16-09-18 11:58:00,

Alles wat wij zien is een schaduw,

die geworpen is door wat wij niet zien.

– Martin Luther King, Jr.

 

CIA/MI6/Mossad en de rest:
‘Satans aardse rechterhand’

2018 © Arend Zeevat deze versie WantToKnow.nl/be

 

Arend Zeevat

Het leven met geheimen.. We leven in een wereld vol van geheimen en geheimzinnigheid. Het maakt ons leven mysterieus. Maar goed ook! Want wat is een leven zonder mysterie, waarin niets nieuws meer te ontdekken valt? Het is saai en voorspelbaar. Een natuurlijke houding ten aanzien van het leven houdt altijd een ontdekkingsreis in ten aanzien van onverkende en mysterieuze levensgebieden, zij het innerlijk of uiterlijk, of misschien wel beide. Het is een intrinsiek gegeven van de menselijke natuur, dat er een zekere mate van nieuwsgierigheid aanwezig is.

Een nieuwsgierigheid die het groeiende potentieel aan kennis en eventueel daaruit voortkomende wijsheid wil vormgeven. Het is de eeuwige zoektocht naar het mysterie van het leven en zelfs de dood, die de mens drijft op zijn weg naar bewustzijnsverruiming. Deze zoektocht is een essentieel bestanddeel van de menselijke evolutie. Geen genoegen willen nemen met de door vorige generaties ogenschijnlijk als vaststaand geïnterpreteerde gegevenheden, doet mensen op zoek gaan naar hun eigen interpretatie van die gegevenheden.

Wat zij op die zoektocht ontdekken willen zij graag met anderen delen. Dit maakt hen echter uiterst kwetsbaar. Daar het machtssysteem waarin zij leven en hun onderzoek verrichten tot een vaststaande gegevenheid is verworden, die zich tegen andersoortige interpretaties heeft gewapend door verdedigingsmuren om het bestaande geloofssysteem op te bouwen. Alle afwijkende visies worden verketterd, gemarginaliseerd en zelfs gecriminaliseerd. Waardoor er een afsplitsing wordt geschapen van andersdenkenden en andersvoelenden.

Zij hebben zich te verantwoorden voor hun eigen individuele beleving van de werkelijkheid. Is dit echter rechtvaardig??? Ervan uitgaand dat er in onze aan de fysieke zintuigen gebonden beperkende realiteit geen absolute waarheid bestaat, wie zijn zij dan die menen deze wel aan de meerderheid der wereldbevolking op te kunnen dringen?

Geopolitieke overheersingstrategie en daarmee samenhangende geheimen
Op het vlak van politiek en geopolitiek zijn geheimen de enige manier om een al lang van tevoren geplande overheersingagenda uit te kunnen voeren en voor iedereen tot een dagelijkse realiteit te maken.

 » Lees verder