De versleten argumenten voor afschaffing van de dividendbelasting

17-09-18 07:26:00,

Alle debatten, memo’s en vergeten herinneringen ten spijt, zet het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting door in het Belastingplan 2019. Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag verwacht. Jan van de Streek blikt vooruit en licht toe hoe hij de plannen beoordeelt.

Aanstaande dinsdag wordt het intussen hoogst omstreden wetsvoorstel tot afschaffing van de dividendbelasting verwacht. Sinds de bekendmaking van het plan in het regeerakkoord is de dividendbelasting onderwerp van discussie. Afgelopen week deed een aantal fiscaal-juridische en economische wetenschappers op de valreep nog een duit in het zakje. Nieuwe gezichtspunten leverde dat echter niet op.

De dividendbelasting kan naar mijn mening het beste worden getypeerd als een inkomstenbelasting van buitenlandse portfolio-aandeelhouders in Nederlandse beursgenoteerde multinationals. Zo’n bedrijf houdt maximaal 15 procent in op het uitgekeerde dividend, en draagt die ingehouden dividendbelasting af aan de Belastingdienst. De buitenlandse portfolio-aandeelhouder kan de Nederlandse dividendbelasting doorgaans verrekenen met inkomstenbelasting die hij in zijn thuisland moet betalen.

Vanwege deze mogelijkheid tot verrekening wordt ook wel gezegd dat het afschaffen van de dividendbelasting vooral de buitenlandse schatkisten spekt. Na afschaffing van de dividendbelasting valt er logischerwijs niets meer te verrekenen door de portfolio-aandeelhouder, zodat het buitenland het elders uitgekeerde dividend volledig in de heffing kan betrekken.

Is afschaffing verstandig?

Bij de beantwoording van de vraag of het verstandig is de dividendbelasting af te schaffen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee typen argumenten: economische, en juridische.

Het zijn naar mijn mening de economische argumenten die op dit dossier de doorslag horen te geven. De juridische argumenten voor of tegen afschaffing leggen mijns inziens onvoldoende gewicht in de schaal. Mensenrechten zijn bijvoorbeeld niet in het geding. Hemelbestormend gezegd: de afschaffing van de dividendbelasting moet de totale welvaart van Nederland vergroten. Volgens het kabinet is de afschaffing van de dividendbelasting goed voor het vestigingsklimaat, omdat de kosten van (het aantrekken van) kapitaal lager worden. Dit zou van belang zijn voor een bepaald type bedrijven, te weten hoofdkantoren van beursgenoteerde ondernemingen. Deze vestigingsklimaatimpuls is bedoeld om bestaande hoofdkantoren te behouden, en buitenlandse hoofdkantoren van beursgenoteerde ondernemingen aan te trekken.

Economische argumenten ontbreken

Het probleem hiermee is dat er totaal geen economische studies te vinden zijn die een dergelijke impuls van het afschaffen van een dividendbelasting aantonen. Ook het gezonde boerenverstand verzet zich ertegen.

 » Lees verder