Mislukt inkomensbeleid?

Mislukt inkomensbeleid?

18-09-18 10:18:00,

In de media wordt gesproken over het falende inkomensbeleid van de overheid. De beloofde koopkrachtverbetering is een illusie, want tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld het lage btw tarief fors verhoogd evenals de zorgpremies, de energielasten, de accijnzen, de waterschapsbelasting en nog (veel) meer. Bovendien is de koopkracht van grote groepen in de samenleving zozeer aangetast in de afgelopen jaren dat de beloofde 1,5 procent niet meer dan een doekje voor het bloeden is.

De overheid voert geen inkomensbeleid. Ze kunnen het niet, ook als daartoe de intentie zou zijn, want de overheid is door de globalisering, het neoliberalisme en de macht van de multinationale ondernemingen en banken – ik beschouw de EU ook als een multinationale onderneming – machteloos geworden. Hetzelfde geldt voor wonen, zorg en pensioenen. De markt heeft het voor het zeggen en de overheid kan slechts volgen.

In Geld in de Bijrol komen deze onderwerpen aan bod op een manier die je in de media weinig zult aantreffen. De grote problemen rond inkomen, wonen, zorg en pensioenen kunnen niet met dezelfde middelen worden opgelost als die waardoor ze zijn ontstaan. Daarom wordt in het boek de kern van de problemen blootgelegd. Alleen als begrepen wordt hoe destructief het huidige geldsysteem is en hoezeer het een menswaardige samenleving in de weg staat, kan er bewust aan een positieve verandering worden gewerkt.

Onderstaand citaat uit Geld in de Bijrol illustreert de onomkeerbaarheid van de processen die al vele decennia geleden in werking zijn gezet en de noodzaak dat wij door samen te werken zelf voor de noodzakelijke verandering gaan staan. Als we daartoe in staat zijn, want er zijn veel redenen om hieraan te twijfelen.

“Foxconn City in Shenzhen, China, is waarschijnlijk de grootste fabriek die ooit werd gebouwd. Naar schatting werken er 400.000 arbeiders. Ze produceren glimmende en dure hebbedingen zoals de iPhone van Apple.

4.8a

Het hoge aantal zelfmoorden onder arbeiders bij Foxconn trok in 2010 mondiaal de aandacht. Het leidde echter niet tot het opzeggen van contracten door opdrachtgevers. Ook waren rapporten over de meedogenloze en vernederende werkomgeving bij Foxconn (geestdodende arbeid, 12-urige werkdagen) geen aanleiding om geen Apple producten meer aan te schaffen. Foxconn volstond met het maken van netten rond de fabrieksgebouwen om arbeiders die van het dak af wilden springen op te vangen en zo te voorkomen dat ze te pletter vielen op de grond.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: