Hoezo, geen economische groei? | Uitpers

Hoezo, geen economische groei? | Uitpers

21-09-18 04:03:00,

foto Francine Mestrum

Meer dan tweehonderd wetenschappers publiceerden deze week een open brief om te pleiten voor een economisch model waarin de groei niet langer centraal staat. De reden voor hun vraag ligt bij de superdringende en noodzakelijke ecologische transitie. In het Europees Parlement werd hierover een tweedaagse conferentie gehouden en donderdag organiseerden de Europese vakbonden een soort ‘de-briefing’ van de conferentie. Allemaal hoogst interessant.

Niet langer groeien om de wereld te redden: het lijkt evident maar is het dat ook? Vandaag wordt gesproken over ‘post-growth’ een term die gelukkig al iets minder negatief klinkt dan ‘de-growth’ of ‘ontgroeien’. Het vergemakkelijkt het bouwen van bruggen naar andere sectoren, zowel politieke partijen als vakbonden.

Toch kan het mij nog steeds niet overtuigen en de open brief staat ook bol van niet-uitgesproken en niet gestaafde vooronderstelingen.

Drie voorbeelden

Economische groei leidt tot “milieudegradatie en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen”. Dat klopt natuurlijk niet.  Sommige economische activiteiten, denk maar aan vertalen, of zorg of houtbewerking leiden helemaal niet tot milieuvernietiging, op voorwaarde, voor de houtbewerking, dat er nieuwe bomen geplant worden. Geen probleem, denk ik dan. Het zijn dus niet alle economische activiteiten die groeien die moeten beperkt worden, ja toch?

Er is ‘een fundamentele tegenstrijdigheid tussen groei en duurzaamheid’, aldus de brief. Maar waarom toch? Neem de voorbeelden die in vorige paragraaf vermeld werden, wat is daar niet-duurzaam aan? Of neem de vraag die al decennialang door feministen wordt opgeworpen. Stel dat alle niet-betaalde arbeid van vrouwen in het Bruto Binnenlands Product wordt opgenomen: het zou meteen met zowat een derde stijgen. Groei! Maar is dit nadelig voor het milieu? Het bewijst wel dat zo’n BBP een slechte indicator is, maar dat is alweer een ander probleem.

Het invoeren van zowel een basisinkomen als een maximuminkomen zou dan weer de ongelijkheid kunnen terugdringen en tegelijk de tijd besteed aan zorg herverdelen en de machtsonevenwichten herstellen die vandaag onze democratieën bedreigen’. Hehe, dat is wel heel veel gevraagd van een basisinkomen, nog los van de vraag of we deze oplossing verkiezen boven die van de sociale bescherming. Er wordt nergens aangegeven waarom en hoe een basisinkomen die verheven doelstellingen kan bereiken,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: