Volgens de ‘werkdefinitie’ antisemitisme van het CIDI is Netanyahu een antisemiet – The Rights Forum

Volgens de ‘werkdefinitie’ antisemitisme van het CIDI is Netanyahu een antisemiet – The Rights Forum

21-09-18 10:05:00,

Opinie

Jan Tervoort

Kenneth Stern Hanna Luden IHRA CIDI antisemitisme

Jan Tervoort / Volgens de ‘werkdefinitie’ antisemitisme van het CIDI is Netanyahu een antisemiet

Het politieke misbruik van het begrip antisemitisme, bedoeld om de staat Israël te vrijwaren van kritiek, leidt tot surreële toestanden.

Benjamin Netanyahu – een antisemiet?Mondoweiss 

Vorige week donderdag vond in de Tweede Kamer het ‘Rondetafelgesprek antisemitisme’ plaats. Belanghebbende maatschappelijke organisaties en een aantal politieke partijen bespraken de toestand in het land waar het antisemitisme aangaat. Ook voorzitter Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), en voorzitter van de CIDI-jongeren Hidde J. van Koningsveld, gaven acte de présence. Zij kwamen onder andere lobbyen voor de zogeheten IHRA-werkdefinitie van antisemitisme. Het CIDI wil dat de Nederlandse overheid deze definitie van antisemitisme overneemt en juridisch bindend verklaart.

Belabberde definitie

Hoewel de opsteller van deze voor onderzoeksdoeleinden bedoelde definitie, de Amerikaan Kenneth Stern, zich veelvuldig heeft uitgesproken tegen invoering en wat hij noemt ‘het politieke misbruik’ ervan, blijft het CIDI ervoor pleiten. Dat is op zich begrijpelijk. Het maakt het werk van het CIDI – dat zich opwerpt als Nederlandse antisemitisme-waakhond, maar tegelijkertijd de voornaamste lobbyclub voor de staat Israël is – een stuk eenvoudiger. De subjectieve en heel ruim te interpreteren ‘voorbeelden van antisemitisme’ die Stern aan zijn definitie hing, bieden bij uitstek de mogelijkheid organisaties en personen die kritiek op de staat Israël en haar beleid uiten als antisemitisch te framen. En zo te delegitimeren. Als er dan ook nog juridische consequenties aan te verbinden zijn, gaat bij het CIDI de (Israëlische) vlag uit. Hidde J. van Koningsveld zou met al zijn resulterende aangiften – hij heeft er nu al de nodige lopen – geen tijd meer hebben om zijn studie rechten af te maken.

Voor deze column pakte ik de IHRA-definitie er nog eens bij. Naast de mogelijkheden tot kwalijk misbruik die zij biedt, viel mij op hoe belabberd die definitie an sich is.

 » Lees verder