WWF: EU-lidstaten proberen onder waterbeloftes uit te komen

WWF: EU-lidstaten proberen onder waterbeloftes uit te komen

21-09-18 04:08:00,

De EU-lidstaten vergaderen in Wenen over de Europese waterrichtlijn. Die mogen ze niet op losse schroeven zetten, waarschuwt het Wereldnatuurfonds. Integendeel: ze moeten net werk maken van de implementatie ervan om de Europese waterlopen gezonder te maken. 

In de Oostenrijkse hoofdstad startte gisteren de Europese Waterconferentie. EU-lidstaten maken er de staat op van de huidige inspanningen, maar ze bekijken ook of de Europese waterrichtlijn nog ‘adequaat’ is. 

Daaraan hoeft helemaal niet getwijfeld te worden, stelt het Wereldnatuurfonds (WWF). Het schort volgens het WWF eerder aan de “ontgoochelende politieke wil” om die wetgeving af te dwingen op het terrein. Als de lidstaten in Wenen beslissen om de wetgeving te amenderen, zou dat een vrijgeleide zijn om onder hun verplichtingen uit te komen en de waterwegen tegen 2027 gezond te maken. 

“Een verzwakking van de wetgeving zou het bankroet betekenen van het Europese milieubeleid”, zegt Martina Mlinaric van het WWF. “De lidstaten hebben de vorige deadline van 2015 al gemist, en ze voelen nu de druk weer oplopen. In de plaats van een tandje bij te steken, zoeken veel regeringen nu wanhopig naar een uitweg.”

Publieke bevraging

Als onderdeel van de fitness check zal de Europese Commissie binnenkort ook een publieke bevraging organiseren. Die vraagt de Europeanen en experten om hun mening over de Europese waterwetgeving. 

“Het is van cruciaal belang dat die evaluatie transparant en objectief gebeurt”, zegt Andreas Baumüller van het WWF. “We sporen alle betrokkenen en de Europese burgers aan om op te komen voor onze rivieren en meren en hun stem te laten horen.”

De waterrichtlijn is volgens het WWF een van de meest ambitieuze en omvangrijke wetten die ooit door Europa is goedgekeurd. Uit onderzoek in samenwerking met het Europese Milieubureau, de Europese Vissersvereniging en het European Rivers Network blijkt dat het ook een zeer efficiënte wetgeving is op de plaatsen waar de politieke wil bestaat om ze te implementeren. 

Dat er nog veel werk is, is duidelijk, stelt het WWF. Amper 40 procent van de Europese rivieren en meren in de EU kan momenteel gezond genoemd worden.

 » Lees verder