De achtenveertig wetten van de Macht

22-09-18 12:58:00,

Premier Rutte lijkt Machiavelli goed gelezen te hebben. Die gedachte ging door mij heen toen ik hem onlangs zag acteren in de algemene beschouwingen. Enkele jaren geleden maakte iemand mij attent op de 48 wetten van de macht, een samenvatting van de praktische uitwerking van de politieke filosofie van Machiavelli, waarbij mij werd gezegd dat deze wetten in de hedendaagse politiek nog steeds worden toegepast.

Hoe is het mogelijk dat iemand die een kleine minderheid van het volk vertegenwoordigt, zo soeverein kan heersen, zoals Rutte dat in de Algemene Beschouwingen deed. Objectief beschouwd komt er niets constructiefs, gericht op het welzijn van de samenleving uit de koker van de VVD. Alles wat Rutte doet, is erop gericht om het neoliberalisme de vrije teugel te geven en om een kleine minderheid te dienen. Dit druist zeer tegen het belang in van de grote meerderheid van de bevolking en het zou logisch zijn geweest als er geen Rutte II, laat staan Rutte III zou zijn gekomen. Hoe kan het dat een persoon en een partij die voor een kleine minderheid staan zo lang het roer in handen kan houden?

Om hierop een antwoord te vinden, volgt een korte samenvatting van wie Machiavelli was en waar hij voor stond.

‘De Florentijnse denker en politicus Niccolò Machiavelli (1469-1527) was gefascineerd door Cesare Borgia (1475-1507), heerser van Romagna en zoon van paus Alexander VI. De politiek geëngageerde Machiavelli vond in Borgia, die bekend stond als een wrede, agressieve schurk, de ‘ideale heerser’, die hem inspireerde bij het schrijven van zijn invloedrijkste politieke werk: Il Principe (De Vorst).

In Il Principe zette Machiavelli uiteen hoe volgens hem een waardig heerser zou moeten regeren. Vanuit het idee dat er in de politiek voortdurend sprake was van een zucht naar expansie en groei, argumenteerde Machiavelli dat een vorst zich allereerst moesten realiseren dat zijn macht tijdelijk was. Een vorst moest er zelf alles aan doen zijn macht zo lang mogelijk te behouden. Hoe kon een vorst dit ‘doel’ volgens Machiavelli bereiken?

Machiavelli

Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Machiavelli maakte zich allereerst los van de middeleeuwse christelijke moraal. Zijn visie op de mens was echter allesbehalve optimistisch. Volgens Machiavelli is de mens namelijk van nature geneigd tot het kwade.

 » Lees verder