Armlastige gemeente maakt zorgondernemers rijk

12-10-18 10:42:00,

Zorgwethouder Eugène van Mierlo spreekt schande van de extreem hoge winsten in de Almelose thuiszorg. Toch legt hij op geld beluste ondernemers geen strobreed in de weg. Sterker nog, hij weet ze zelfs niet te signaleren. FTM deed wederom een opmerkelijke ontdekking in zijn gemeente.

Dit stuk in 1 minuut

  • Het Almelose thuiszorgbedrijf Anahid behaalde over boekjaar 2017 een winst van 66,8 procent. Raadsleden uit de Twenste gemeente waren verbijsterd en vroegen om opheldering; zorgwethouder Eugene van Mierlo sprak schande van de hoge winst.
  • De zaak Anahid staat niet op zichzelf: FTM kwam nog een thuiszorgbedrijf uit Almelo op het spoor met een opmerkelijk hoge winst. Dit bedrijf, Take Care geheten, rapporteerde over 2017 een resultaat van 714.049 euro op een omzet van 1.266.573 euro. Na aftrek van de vennootschapsbelasting bleef er van die winst nog 541.873 euro over. In 2016 was de winst nog hoger.
  • Toch legt Van Mierlo gehaaide ondernemers geen strobreed in de weg: er blijkt geen controle te zijn. Tot nu toe zijn de winsten bij Take Care onder de radar gebleven.
  • De situatie in Almelo is opvallend, maar niet uniek. Veel gemeenten hebben het moeilijk met hun rol als toezichthouder. Lokale overheden krijgen steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven door de decentralisatie van zorgtaken.
  • Met name kleinere gemeenten staan voor een lastige opgave: investeren in een controleapparaat staat meestal niet hoog op hun prioriteitenlijstje, met als gevolg dat gemeenschapsgeld makkelijk in de zakken van gehaaide ondernemers vloeit.


Lees verder

Eugène van Mierlo (CDA) werkte ruim achttien jaar bij de brandweer. In zijn vrije uren was hij lid van de Almelose gemeenteraad. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij gevraagd om wethouder te worden; daarop besloot Van Mierlo zijn brandweerslang aan de wilgen te hangen. Sinds juni van dit jaar is hij als wethouder verantwoordelijk voor de dossiers Zorg, Wmo en Duurzaamheid.

Dat is geen geringe opgave, want het water staat Almelo aan de lippen. Jaarlijks krijgt de stad 62 miljoen euro van het Rijk om alle taken in het sociaal domein — zoals uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) — te organiseren. Maar dat bedrag is niet toereikend: structureel moet de Twentse gemeente 6,9 miljoen euro bijpassen.

 » Lees verder