De mores van de schiettent – Nieuw Israëlietisch Weekblad laat alle journalistieke en fatsoensnormen varen – The Rights Forum

De mores van de schiettent – Nieuw Israëlietisch Weekblad laat alle journalistieke en fatsoensnormen varen – The Rights Forum

12-10-18 04:45:00,

Opinie

Ayelet Shaked EO Jeremy Corbyn Elma Drayer Verenigd Koninkrijk CJO Volkskrant IHRA NGO Monitor SGP CIDI BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS

Martijn de Rooi / De mores van de schiettent – Nieuw Israëlietisch Weekblad laat alle journalistieke en fatsoensnormen varen

Journalist Bart Schut, redacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, typeert een artikel van mijn hand als ‘antisemitische bagger’. Hij illustreert daarmee een centrale stelling in dat artikel: ‘Het als antisemiet aan de schandpaal nagelen van politieke tegenstanders is het favoriete wapen van de zogeheten Israël-lobby.’ Een analyse.

Bethlehem, toepasselijke graffiti op de zogeheten ‘Afscheidingsmuur’.Neil Ward / Flickr 

The times they are a-changin’, ook wat betreft de kwestie-Palestina/Israël. De tijd dat de bevolking klakkeloos ‘achter Israël stond’, zoals dat werd genoemd, is voorbij. Er zijn gelukkig steeds meer Nederlanders die vinden dat niet alleen Israëli’s rechten toekomen, maar ook Palestijnen. En dat alleen realisering van beider rechten een basis kan vormen voor de broodnodige rechtvaardige en duurzame vrede, en er hoe dan ook met spoed een eind moet worden gemaakt aan de bezetting en andere vormen van Israëlische overheersing van de Palestijnse bevolking.

Er zijn helaas ook nog altijd veel mensen en organisaties die vinden dat het opkomen voor Palestijnse rechten genadeloos moet worden bestreden. En dat Israëls belangen worden gediend door andersdenkenden verbaal de hersens in te slaan, bij voorkeur door hen uit te maken voor ‘anti-Israëlisch’, of liever nog voor antisemiet. Of die beschuldigingen enige grond hebben doet niet ter zake; het gaat om het uitschakelen van de verkondiger van het ongewenste nieuws. Het debat over de kwestie-Palestina/Israël biedt hierdoor nog altijd de troosteloze aanblik van een schiettent.

Bijschrift: Tijdens zijn toespraak tot het Labourcongres op 26 september jl. beloofde Jeremy Corbyn de staat Palestina te zullen erkennen zodra hij regeringsleider is.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: