De zoektocht naar de Heilige Graal..

21-10-18 06:25:00,

x
x
De zoektocht naar de Heilige Graal..

2018 © Arend Zeevaat / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De verboden vrucht.. Sinds mensenheugenis hebben mensen zich bezig gehouden met de zoektocht naar de geheimen van het leven, het universum en de bron van de schepping. In de christelijk kerkelijke, voornamelijk door mannen vormgegeven machtstraditie, is het verdreven worden uit het oorspronkelijk geestelijke paradijs de aanleiding geweest om deze zoektocht naar de Bron te kapen. Zij heeft deze op een eigen door machtswellust gedreven manier willen leiden. Binnen de christelijke wereld is het de Rooms Katholieke Kerk (RKK) geweest die, als leider van de zoektocht naar het goddelijke in de mens, voor haar gelovigen de rol vervulde van misleider.

Ze wilde haar misleiden naar een beleving, die zijzelf wilde vormgeven. De kerk vulde voor iedereen de persoonlijke beleving van het goddelijke in. Zij wilde het verloren gegane paradijs, door haar geïnstitutionaliseerde dogma’s, tot haar machtsimperium maken. Dit werd vertaald in de erfzonde, die door het eten van de appel van de boom van Kennis van Goed en Kwaad aan de mensheid werd opgedrongen.

Dat zou de oorzaak zijn van alle menselijke ellende. Daarbij werd de vrouw, in de persoonlijke vorm van Eva, als belangrijkste zondige aangewezen. Zij was immers degene, die zich door de slang (Lucifer)  liet verleiden om Gods gebod te overtreden door van de verboden appel te eten. Maar Eva wilde een partner in crime, door ook Adam tot hetzelfde te verleiden. Zodat zowel de vrouw als de man aan een eeuwige door de RRK opgelegde verdoemenis zouden zijn overgeleverd.

Daarmee aan de RKK de macht gevend om de mens, volgens haar dogmatische richtlijnen, zich  daarvan te helpen verlossen. Maar wat was dan de rol van Adam, die als ogenschijnlijke man zonder ballen, zich zo gemakkelijk liet verleiden om ook van die verboden appelvrucht  te eten? Is hier al niet sprake van de eerste hegeliaans dialectisch geschapen tegenstelling tussen het mannelijke en vrouwelijke, die de basis is geworden voor alle daarna ontstane strijd? Een tegenstelling die in onze tijd haar climax beleeft?

De vrouw als slachtoffer
Ik weet dat ik hier over heel politiek en anderszins incorrecte zaken schrijf. Maar om tot de essentie ervan door te dringen mag men soms wel enigszins incorrect zijn.

 » Lees verder