Diplomaat: dreiging kernoorlog overdreven – De Lange Mars Plus

Diplomaat: dreiging kernoorlog overdreven – De Lange Mars Plus

28-10-18 07:25:00,

Foto R. Vellekoop

De Russen bereiden hun verdediging voor nu volgens hen Washington zich door terugtrekking uit het INF verdrag klaarmaakt voor een oorlog. Niet iedereen gelooft dat er oorlog komt. Voormalig Australisch diplomaat Tony Kevin komt met een veel optimistischer toekomstbeeld in een vraaggesprek met het Russische Sputnik.

In 1987 midden in de Koude Oorlog ondertekenden de leider van de Sovjet Unie Gorbatsjov en de Amerikaanse President Ronald Reagan het INF verdrag. Beide zijden spraken af hun nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer te vernietigen.

Kevin vindt de Russische conclusie dat de Amerikanen een oorlog voorbereiden ‘overdramatisch’. Hij ziet Trump als een incoherente president en zijn directe adviseurs vindt hij niet veel beter.

Hij zegt dat Trump er een gewoonte van maakt om conflicten te overdrijven, kijk maar naar Noord-Korea, zegt hij, eerst belooft hij zwavel en vuur en nucleaire vernietiging en daarna zijn beide landen redelijk vriendelijk naar elkaar. Hij ziet niet direct Wereldoorlog III ontbranden, al moeten we wel blijven oppassen.

Ontnuchterend is het beeld dat Kevin van de VS schept.

Hij zegt dat de Verenigde Staten een macht in verval is, een land met een arbeidersbevolking die verarmd is, met veel angst. Veel arme mensen leven van het ene salaris in het andere. Er zijn ongelofelijke verschillen in rijkdom in de VS. Het is een erg zieke maatschappij.

Trump staat voor de eerste tussentijdse verkiezingen. Hij probeert de angstige arbeidersbevolking te mobiliseren op allerlei manieren. Hij doet het door te dreigen het leger in te zetten tegen de colonne van arme migranten die uit Zuid- en Midden-Amerika naar de VS komt. Hij zegt dat Amerika zijn kracht moet gebruiken om zich te verdedigen tegen een agressief Rusland en Iran.

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Destijds stonden de raketten aan beide kanten van Europa ook al opgesteld. De uitdaging van Rusland, China en andere goeddenkende landen, zegt Kevin, is op geen enkele manier te reageren, zodat deze nachtmerrie onder controle gehouden kan worden.

Hij denkt dat het besef van de Oost-Europeanen dat deze raketten directe gevolgen zullen hebben voor hun landen een reality check zal opleveren.

 » Lees verder