Psychiater Esther van Fenema met ‘Pitbull’ Mark Koster 2

Psychiater Esther van Fenema met ‘Pitbull’ Mark Koster 2

28-10-18 01:18:00,Op de vraag waarom hij journalist was geworden, verklaarde de als ‘pitbull van de journalistiek’ aangekondigde Mark Koster tegenover psychiater Esther van Fenema:

Nou, dat klinkt wat activistisch, maar om eerst maar eens te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, of om te begrijpen hoe mensen denken en zijn.

De psychiater vroeg daarop wat hij inmiddels te weten was gekomen. Koster:

Nou, dat we tastenderwijs in het paradijs komen, hè. Daar geloof ik echt in. We gaan vooruit. Niet alleen in welvaart. Mensen worden verstandiger.
https://www.youtube.com/watch?v=Dq3W9pqoeQw 

Het is een opmerkelijke mening nu 62 individuen even rijk zijn als de helft van de wereldbevolking tezamen, terwijl slechts ‘1 procent’ van de wereldbevolking ‘meer rijkdom bezit dan de overige 99 procent.’ 
https://www.theguardian.com/business/2016/jan/18/richest-62-billionaires-wealthy-half-world-population-combined 

Hoewel Van Fenema meent dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen een psychiater en een journalist demonstreerde zij ook in deze uitzending dat er wel degelijk een groot verschil is. In tegenstelling tot een echte journalist verzuimde zij de geïnterviewde bovenstaande feiten voor te leggen. Opnieuw behandelde zij Koster als een patiënt door hem kritiekloos en met een overdaad aan begrip te laten leeglopen. Dat de ‘Doomsday Clock,’ het ‘symbol which represents the likelihood of a man-made global catastrophe’ sinds begin 2018 naar twee minuten voor twaalf is verschoven als gevolg van ‘the looming threats of nuclear war and climate change,’ is de psychiater en de mainstream-journalist kennelijk ontgaan, of misschien denkt het tweetal het beter te weten dan de deskundigen die ons waarschuwen voor een op handen zijnde catastrofe. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Doomsday_Clock 

De uitzending van Café Weltschmerz was een schoolvoorbeeld van wat in de wetenschappelijke literatuur ‘cognitieve dissonantie’ wordt genoemd.  

In ‘A Theory of Cognitive Dissonance’ (1957), Leon Festinger (Amerikaanse sociaal-psycholoog. svh) proposed that human beings strive for internal psychological consistency in order to mentally function in the real world. A person who experiences internal inconsistency tends to become psychologically uncomfortable, and so is motivated to reduce the cognitive dissonance, by making changes to justify the stressful behavior, either by adding new parts to the cognition causing the psychological dissonance, or by actively avoiding social situations and contradictory information likely to increase the magnitude of the cognitive dissonance.  » Lees verder

%d bloggers liken dit: