Soros

Soros

28-10-18 09:14:00,

Soros & Zaharoff
By  in Columns on 14 februari 2016.

OfferbeeldHet zou de titel kunnen zijn van een oud ‘TinTin’ verhaal, ‘Kuifje, en de kooplieden des doods; Soros en Zaharoff’. Sterreporter Kuifje en zijn hond Bobbie op avontuur in het politiek onrustige Zuid-Amerika waar hij verwikkelt raakt in het onoverzichtelijke verhaal van pro- en contra, van goud en olie, in strijd om macht en bezit, om delfstof en diefstal en van handelaren des doods.
Bijzonder genoeg is fictie en werkelijkheid nauw met elkaar verweven en is in het verhaal ‘Kuifje en het gebroken oor’ een directe link gelegd naar de illustere economische intrigant en agent-provocateur Basil Zaharoff.
Daarin heeft de als Manel Sahar (Basil Zaharoff)in het Joodse Ghetto van Wilkomir (Rusland) geboren ‘Koopman des Doods’ een gelijke rol als hij in werkelijkheid vertolkt en wordt hij letterlijk en figuurlijk zo neergezet als wat hij is, een over lijken gaand on-mens, a-moreel, on-ethisch, manipulatief en emotioneel infantiel. Hij vergaard miljoenen ten koste van miljoenen, is een belangrijke initiator en spil in tal van oorlogen tot aan WOII toe en draagt zorg voor levering van elk denkbaar vernietigingstuig aan elke strijdende partij. Als dank voor verdienste verleende het Engelse Empire hem de titel ‘Sir’ en stierf als een der rijkste mannen ter wereld in 1936, aan de vooravond van de Spaanse Revolutie, een massaslachting waarvan hij het dodelijke zaad had ingezaaid.
In 1930, zes jaar voor zijn dood, zag in het Hongaarse Budapest zijn opvolger het levenslicht. In het Joodse Ghetto werd Georg Soros als György Schwartz geboren. Een man, behept met gelijksoortige kwaliteiten als Zaharoff, een man van bijzonder geslepen kaliber, een herboren ‘Koopman des Doods’ die als beursspeculant en ten koste van miljoenen zichzelf met miljarden verrijkte. Een vermogen dat hij tot op vandaag op een schimmig misleidende en bedrieglijke wijze inzet om de wereld en haar bewoners te herscheppen tot een nieuw economisch wereldrijk waar wereldburgers tot slaven worden gedegradeerd om de machthebbers te dienen en te verrijken. Voor velen een on-voorstelbaar, niet voor te stellen gruwelscenario.
Het is de hand van Soros die de aarde bloedrood kleurt, het is zijn vehikel ‘Open Society Institute’ waarmee in de afgelopen decennia in meer dan 60 landen in het Midden Oosten, Centraal Azië, Oost Europa, (Zuid-) Afrika en Latijns Amerika de politiek ten nadele van de burgers is beïnvloed.   » Lees verder