de-psychiater-en-de-pittbull

29-10-18 08:32:00,

Esther van Fenema
@EsthervanFenema
Volgen
@EsthervanFenema volgen
Meer
Terugkijken interviews met mensen die een missie hebben: @Wdekanter @ShirinMusa @robwijnberg @TheodorHolman @markkoster en nog velen…@cafeweltschmerz https://www.cafeweltschmerz.nl/category/interviewers/esther-van-fenema/ …
22:27 – 23 okt. 2018

Ziedaar: ’Mensen’ met een ‘Missie.’ Welke ‘missie’ heeft de mainstream-journalist Mark Koster? Om dit te kunnen beantwoorden, moet men eerst weten wat een ‘missie’ is. Volgens Van Dale’s Groot Woordenboek Der Nederlandse Taal (1992) betekent ‘missie’ in dit geval: ‘zending met een bijzonder doel, speciale opdracht, taak.’ Welk bijzonder doel dient Koster, die zichzelf definieert als ‘een publieksspelertje,’ iemand dus die het publiek bespeelt met ‘kwinkslagen,’  of door het uitdelen van ‘een sneer’ in ‘een bijzinnetje,’ zodat het publiek denkt: ‘Ah, zit het zo, oh, dat is de essentie,’ kortom, ‘iemand die uit is op applaus,’ oftewel een showbink, dan wel poseur. Vandaar ook dat de politiek en de journalistiek nu het domein bij uitstek zijn geworden van ‘een publieksspelertje.’ Het is dan ook niet vreemd dat geen van beide ambachten zonder elkaar kunnen voortbestaan. Het ‘bijzondere doel’ van de corporate media, hun ‘speciale opdracht,’ is meer dan ooit te voren het dienen van de macht. Wie anders zou dit beter kunnen doen dan het journaille? De ‘taak’ waarvoor het als het ware in de wieg is gelegd is de bestaande machtsverhoudingen te consolideren, zoals ondermeer blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het is een waarheid als een koe dat de commerciële massamedia in handen zijn van ‘de gevestigde orde.’ De elite heeft geen belang bij linkse massamedia. Het logische gevolg daarvan is dat de mainstream-media

does not merely protect the corporate system. It robs the public of a chance to understand the real world.

aldus concludeerde de voormalige deken van de prestigieuze Berkeley Graduate School of Journalism, Ben Bagdakian, die als journalist van de Washington Post de Pentagon Papers van Daniel Elsberg publiceerde.  » Lees verder