rusland-turkije-frankrijk-en-duitsland-bespreken-wederopbouw-syrie-8211-geotrendlines

30-10-18 08:06:00,

Afgelopen weekend waren de regeringsleiders van Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland in Istanboel bijeen om de wederopbouw van Syrië te bespreken. De vier landen stelden een gezamenlijke verklaring op, waarin ze afspraken vastlegden over de bestrijding van het terrorisme, de wederopbouw van het land, de terugkeer van vluchtelingen en de toekomst van de regering van Assad.

De vier landen zijn het erover eens dat langdurige stabiliteit in Syrië uitsluitend op politieke en diplomatieke wijze kan worden bereikt en dat het uiteindelijk aan de Syrische bevolking is om de toekomst van hun land te bepalen. Daarvoor moet de soevereiniteit, de eenheid en de territoriale integriteit van het land bewaakt worden. Hieronder ziet u de persconferentie, waarin de Russische president Poetin het woord neemt en namens de vier landen de volgende verklaring geeft.

Dames en heren,

De besprekingen in het vierhoeksformaat werden gehouden in een bijna zakelijke atmosfeer. Ik wil me aansluiten bij de mening van onze collega’s en het Turkse leiderschap bedanken voor het organiseren van dit gezamenlijke werk.

We hebben de situatie in Syrië besproken en hebben veel werk verzet om overeenstemming te bereiken over de aanpak van de kernvragen van het akkoord over Syrië.

De gezamenlijke verklaring die wij hebben aangenomen weerspiegelt de verbintenis van Rusland, Turkije, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk tot verdere uitbreiding van de samenwerking in het belang van het normaliseren van de situatie in de Syrische Arabische Republiek, het opstarten van een effectieve intra-Syrische dialoog en het uitvoeren van noodzakelijke overheidshervormingen en transformaties.

Gunstige voorwaarden daarvoor werden gecreëerd dankzij het werk in het Astana-format met de actieve betrokkenheid van Rusland, Turkije en Iran.

Het grootste deel van het Syrische grondgebied is bevrijd van terroristen en het land evolueert geleidelijk naar een vreedzame ontwikkeling.

Alle deelnemers aan de vergadering zijn het eens over het belangrijkste punt, namelijk dat langdurige stabiliteit in Syrië uitsluitend op politieke en diplomatieke wijze kan worden bereikt, in volledige overeenstemming met resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad en met strikte inachtneming van de beginselen van de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van de Syrische Arabische Republiek. Belangrijk is dat het de Syrische bevolking zelf is die de toekomst van hun land moet bepalen.

In deze context hebben we gesproken over de vooruitzichten om deel te nemen aan de inspanningen binnen het Astana-format en de zogenaamde kleine groep.

 » Lees verder