update-wob-verzoek-combi-vaccins-8211-stichting-vaccin-vrij

01-11-18 01:33:00,

plaatje Wob verzoekOp 24 Augustus is er vanuit de Stichting Vaccinvrij een WOB-verzoek gestuurd met betrekking tot het wetenschappelijk bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is voor baby’s, prematuren, en zwangere vrouwen naar het RIVM en het ministerie van VWS.

 

 

Wij ontvingen het volgende antwoord van het RIVM:

‘In het kader van dit verzoek wil ik u uitnodigen voor een gesprek bij het RIVM. Tijdens dit gesprek kunt u uw verzoek toelichten en zullen wij proberen vast te stellen welke stukken u nodig heeft. Ik zou hiervoor graag op korte termijn een afspraak inplannen. Zou u een aantal data kunnen doorgeven die u schikken?’

 Het gesprek heeft plaatsgevonden op 30 Oktober tussen vertegenwoordigers van het RIVM en het ministerie van VWS, en een advocaat en afgevaardigde van de Stichting Vaccinvrij.

 

 

De toelichting die ik heb gegeven is deze:

“Op het consultatiebureau zeggen CB-artsen dat het bewezen is dat vaccineren veilig is, maar niemand die het bewijs gezien heeft, gelezen heeft, het kan vinden of ons een link kan overleggen. Wáár is het bewijs dat het injecteren van combivaccins veilig is?!”

 VaccinspuitDe vraag die daarop volgde was: ‘Wat verstaan jullie onder veilig?’. En het gesprek kwam op CRT-studies – de gouden standaard voor wetenschappelijk bewijs. De vraag is of dergelijke studies bestaan voor het gecombineerd toedienen voor vaccins.

 

 

 

Een tweede toelichting die ik heb gegeven op het WOB-verzoek was:

‘Hoe overtuigt de overheid zich ervan dat het toedienen van de gecombineerde vaccins, zoals dat volgens het RVP gebeurt veilig is?’.

 Hierop volgde een korte uitleg over de EMA (European Medicines Agency), en de gezondheidsraad over hun rol in het goedkeuren en adviseren over (de veiligheid van) combi-vaccins.

 
Uit de toegezonden stukken zal moeten blijken of het RIVM erop vertrouwt dat het ‘goed zit’, of controleert dat het goed zit wat betreft de informatie die zij krijgt van deze instanties.

 

 

Men ACWY, BMR en MenACWYBMR

 jongetje met vaccinEr zal eerst begonnen worden met het Men ACWY-vaccin. Waar is het bewijs dat het veilig is om toe te dienen bij baby’s van 14 maanden?

 » Lees verder