Vaccinatiesymposium is ‘aansporing’ voor ziekenhuispersoneel om de griepprik te halen? – Stichting Vaccin Vrij

vaccinatiesymposium-is-8216aansporing8217-voor-ziekenhuispersoneel-om-de-griepprik-te-halen-8211-stichting-vaccin-vrij

01-11-18 09:48:00,

Onder de titel ‘Vaccinatiesymposium UMCG’ werd op 16-10-2018 een symposium over vaccineren gehouden in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Het symposium is toegankelijk voor medici en voor geïnteresseerden. Ineke Eebes nam deel en doet in onderstaande blogpost verslag van dit symposium.

 

Welkom dames en heren, de vaccinatiegraad daalt

medisch personeel conferentie‘Er zijn weinig onderwerpen waar zoveel medisch-wetenschappelijke consensus over bestaat als over vaccineren’, stond in de aankondiging. Ik dacht: ‘echt niet’, en was wel benieuwd wie dat allemaal vonden en waarom. Het welkomstwoord door Ate van der Zee, gynaecologisch oncoloog en voorzitter van de Raad van Bestuur begint met een opmerking over de dalende vaccinatiegraad. Het zou komen door een gebrek aan vertrouwen. Blijkbaar is er dus een gebrek aan vertrouwen in vaccins, en dat is denk ik volkomen terecht. Ik verwacht dat ze de komende 3 uur het vertrouwen gaan herstellen met mooie grafieken en veelbelovende cijfers. Al snel gaat het over het griepvaccin. Ate pleit voor vaccineren van zorgmedewerkers. Dit om de kwetsbaren te beschermen natuurlijk. Mensen die opgenomen worden hebben meer kans op griep, en dat geldt ook voor de zorgmedewerkers. Hij is van mening dat het verplicht stellen van vaccinaties geen zin heeft. De vaccinatiegraad van de Raad van Bestuur is 100%, daar is hij heel trots op. Maar, vervolgt hij, de dekking van artsen is 70% en die van de verpleegkundigen 25%. Dat MOET dus ECHT omhoog. De intro is vooral een pleidooi voor het griepvaccin. Dan volgt een mind disclosure (dat wil zeggen openheid wat betreft eventuele belangenverstrengeling). De medewerkers van het symposium zijn voor 100% vrij van belangenverstrengeling. We kunnen verder…

 

 

Opening

De opening wordt gedaan door Alex Friedrich, Medische Microbiologie en Infectiepreventie UMCG.
Hij begint met het aanhalen van de grote epidemieën in de geschiedenis en het succes van de pokkenvaccinaties. Hij heeft het over onze toolbox voor het uitroeien van ziekten: hygiëne, persoonlijke bescherming (handschoentjes ed.) maar uiteraard ook vaccins. Van de pest, tyfus en pokken gaan we over naar de griepgolf van februari vorig jaar. De langste en ergste enz. Hij benadrukt dat als 40% van alle werknemers op belangrijke plekken ziek wordt dat we dan een probleem hebben. Denk aan oncologie, intensive care, etc. Ook Alex is van mening dat verplicht stellen van vaccinaties geen zin heeft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: